Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Akershus (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

    Interpellasjon nr. 32 (2021-2022)

    Datert: 13.01.2022

    Til behandling

    Flere rapporter har dokumentert negative konsekvenser for barn og unges faglige og sosiale utvikling som følge av strenge smitteverntiltak i barnehage, skole og høyere utdanning. Koronakommisjonen trekker bl.a. frem følgende: "-Studier indikerer at læringstapet har vært betydelig for elevene på barne- og mellomtrinnet under perioden med hjemmeundervisning. -Mange elever er bekymret for at de har gått glipp av viktige ting på skolen på grunn av koronapandemien. Motivasjonen og arbeidsinnsatsen har gått noe ned." Situasjonen har vært særlig krevende for sårbare barn og unge. Regjeringen Solberg iverksatte derfor flere tiltak for sårbare barn og unge og for at elever skal kunne ta igjen tapt læring. Hvilken plan har regjeringen Støre for å kartlegge konsekvensene av smitteverntiltakene, og sikre at barn og unge får ta igjen tapt læring, samt sørge for at sårbare elever og studenter får tilstrekkelig oppfølging og hjelp?