Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Hedmark (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

    Interpellasjon nr. 5 (2019-2020)

    Datert: 09.10.2019

    Til behandling

    2019 er villaksens år. Vänern-laksen er en genetisk unik laksestamme i Vänern, Klarälven og Femund-/Trysilelva. Laksen har forsvunnet fra store deler av vassdraget pga. kraftverksutbygging. Et prosjekt hos fylkesmannen i 2015 slo fast at laksen kan komme tilbake. Potensialet er at Trysilelva kan bli en av Skandinavias beste lakseelver. Laksen tilbake i fri vandring er en svært viktig miljøsak, og er en viktig ivaretagelse av artsmangfold, kultur og mulighet for næringsutvikling i bygdene langs vassdraget på den 40 mil lange strekningen fra Karlstad til Femunden. Det krever bl.a. passasjer forbi de 11 kraftverkene som laks og smolt i dag ikke klarer å passere, og tett samarbeid med Sverige. INTERREG-prosjektet "Två länder – én elv" løper frem til mars 2020. Hvordan samarbeider regjeringen med svenske myndigheter for å få tilbake laksen i Trysilelva, og hva vil regjeringen gjøre videre når det pågående prosjektet utløper i 2020?