Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2006-2007)
Om tiltak for å redusere antallet fotamputasjoner blant diabetikere som følge av fotsår
Datert: 23.05.2006
Svart på: 20.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Hvert år må om lag 500 norske diabetikere amputere hele eller deler av foten fordi de pådrar seg stygge fotsår. Beinamputasjoner som følge av diabetes koster staten minimum 300 mill. kr årlig. Norge ligger langt etter Sverige i å ta vare på mennesker med fotproblemer som følge av diabetes. Sverige har redusert ca. 85 pst. av alle beinamputasjoner ved å organisere diabetesomsorgen når det gjelder føtter. Det innebærer at de bl.a. har fotterapeuter ansatt ved landets sykehus. Stavanger Universitetssjukehus er langt framme når det gjelder forebygging av diabetesskader, og er foregangssykehus når det gjelder diabetesfoten. Diabetesforbundet foreslår bl.a. en refusjonsordning for fotpleie/behandling til denne utsatte gruppen. Forebygging koster, men det koster lite i forhold til den gevinst en oppnår både menneskelig og økonomisk ved å unngå amputasjon.

Hva vil statsråden foreslå av tiltak for redusere antallet amputasjoner?

Les heile debatten