Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 42 (2011-2012)
Om å avvikle DNA-analysemonopolet ut fra ønsket om mer rettssikkerhet, raskere analyser og videreutvikling av kompetanse, og hvorfor statsråden mener Advokatforeningen og politijuristene tar feil når de hevder at dagens modell er til skade bl.a. for voldtektsutsatte
Datert: 14.12.2011
Svart på på vegner av: Justisministeren
Svart på: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Under debatten om justisbudsjettet den 2. desember 2011 kunne Stortinget få det inntrykk av at statsråden ikke hadde fått med seg grunnene til at Høyre med fler gjennom snart 6 år har foreslått at DNA-analysemonopolet avvikles. Hele tiden har det vært motivert ut fra ønsket om mer rettssikkerhet og raskere analyser og videreutvikling av kompetanse i Norge. Regjeringen har lagt til grunn en såkalt "prinsipiell" motstand, samtidig som samme regjering heldigvis ikke har de samme "prinsippene" og bruker private aktører til langt mer omfattende bevisinnhenting. Under høring med justiskomiteen tok så vel Advokatforeningen som politijuristene til orde for at flere, akkrediterte og kvalitetsmessig gode miljøer, bør kunne nyttes, f.eks. Gena i Stavanger fordi de påviselig kan hevde at dagens modell er til skade, f.eks. for voldtektsutsatte.

Hvorfor mener statsråden at disse tar feil?

Les heile debatten