Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til statsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2020-2021)
Om debatten om norsk kontroll og eierskap over naturressurser, bedrifter, eiendommer og infrastruktur, sett i lys av PSTs nasjonale trusselvurdering for 2021
Datert: 18.02.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 23.03.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): I 2014 var det debatt i Stortinget om norsk eierskap og kontroll over blant annet Flytoget, Kongsberg Gruppen og Telenor, og om det burde forbli norsk eller kunne havne på utenlandske hender. Statsministeren uttalte følgende: "Jeg synes hele debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt, for å være helt ærlig." Nasjonal trusselvurdering for 2021 ble lagt frem 8. februar. PST advarer om at utenlandsk oppkjøp og kontroll over naturressurser, bedrifter, eiendommer og infrastruktur kan bli en sikkerhetsrisiko for Norge.

I lys av PSTs trusselvurdering vil statsråden fortsatt betegne debatten om norsk kontroll og eierskap over naturressurser, bedrifter, eiendommer og infrastruktur som "ganske tåpelig", eller hvilke adjektiver vil hun eventuelt bruke nå?

Les heile debatten