Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 39 (2020-2021)
Om å bidra slik at nettselskapene kan være fremoverlente og legge til rette for elektrifisering, med henvisning til at dagens regulering straffer nettselskaper som bygger nye anlegg
Datert: 19.03.2021
Svart på: 19.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Ambisjonene for elektrifisering og omstilling er store, og vi må unngå at nettilknytning blir en barriere. En tidshorisont på 10 år for å bygge ut nettet blir for lang, og kostnaden for nettilknytning blir for høy når ny industri skal velge lokalisering. Dagens regulering straffer nettselskap som bygger nye anlegg, fremfor å premiere dem. Det trengs store strukturelle endringer slik at vi raskere kan bygge ut et kostnadseffektivt nett, finansiere nettselskap og håndtere kompleksiteten i energisystemet med mer energimiks og fleksibilitet som kan redusere utbygging av nett. Det er bred tilslutning til elektrifiseringen av samfunnet, men det er en grense for hvor mye den enkelte kan belastes økonomisk. Dette kan ikke overlates til hvert enkelt nettselskap eller til markedsmekanismer.

Hvordan vil statsråden bidra slik at nettselskapene kan være fremoverlente og legge til rette for elektrifisering?

Les heile debatten