Interpellasjon fra Nils Aage Jegstad (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 49 (2020-2021)
Om hvordan EUs klare satsing på jernbane kan komme Norge til gode, og hvilken plass grensekryssende jernbane vil ha i norsk jernbanepolitikk i fremtiden
Datert: 08.04.2021
Svart på: 03.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Nils Aage Jegstad (H)

Spørsmål

Nils Aage Jegstad (H): EU- kommisjonen har utpekt 2021 som jernbanens år. Formålet er å øke andelen av mennesker og gods som transporteres med jernbane. Dette er i tråd med målene i EUs grønne vekststrategi (Green Deal). Ut over å peke på jernbanen som en bærekraftig transportform omfatter målene for jernbaneåret å øke bevisstheten om jernbanetransportens grenseoverskridende europeiske dimensjoner og øke dens bidrag til EUs økonomi, industri og samfunn.

Hvordan mener statsråden at EUs klare satsing på jernbane kan komme Norge til gode, og hvilken plass vil grensekryssende jernbane ha i norsk jernbanepolitikk i fremtiden?

Les heile debatten