Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 51 (2020-2021)
Om negative konsekvenser av at politiet er blitt mer sentralisert som følge av nærpolitireformen
Datert: 08.04.2021
Svart på: 04.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Regjeringen har sentralisert politiet over hele Norge med den såkalte nærpolitireformen. Sentraliseringen er gjennomgripende i distrikt og bydeler der folk bor. Lokale politifolk er flyttet til sentrale funksjoner og store systemer. 120 lensmannskontor er lagt ned. Rundt 1 800 politiansatte er fjernet fra ca. 230 politistasjoner. Politiet er mer sentral- og toppstyrt, ifølge forskning fra Politihøgskolen. Lokalt politi har mistet myndighet til å prioritere ressurser og saker i sine nærmiljø. Gudbrandsdalstinget varsler om at beredskap og forebyggende arbeid er svekket. En politisjef i Bergen viser til at nærpolitireformen har gjort politiet for lite synlig i bydelene og svekket kontakten med ungdom. Målet med reformen var tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor.

Hvilke negative konsekvenser ser regjeringen av at politiet i stedet er blitt mer sentralisert?

Les heile debatten