Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2001 - 2020 av 2261)
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:261 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  På hvilken måte er konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, belyst og vurdert i forbindelse med nedleggelsen av studietilbud ved Campus Nesna og studiested Sandnessjøen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:260 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst at en investeringsbeslutning om fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring kan bli utsatt til 2021. Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det vil ha for eventuelle europeiske CO2-leverandører til et norsk CO2-lager, og finansiering dersom en investeringsbeslutning blir skjøvet til 2021?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:259 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstilbudet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil ministeren undersøke om det medfører riktighet at barna tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behandlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å sikre at disse barna får det behandlingstilbudet de trenger?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Flere tar til orde for endringer av kostnadskategorier for studier i høyere utdanning. I 2015 la en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe fram flere forslag til endring i rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill". Det er gjort endringer i flere studier med tanke på praksis, mm. Hvordan er det gått med oppfølgingen av denne rapporten, og hva betyr denne for de grepene som gjøres i Universitets- og Høgskolesektoren nå, og hva er sammenhengen mellom tiltak fra regjeringa og skjevheten i kostnadskategoriene?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden opplyse om prosessen for vurdering av ny base for losstasjonen på Fedje er?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvor store omstillingsmidler må staten utbetale til Nesna når Nord universitet legger ned sin virksomhet der, og vil også Alstahaug være berettiget omstillingsmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 11.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Bankplassen asylmottak på Melbu har vært i bruk i ca. 30 år. UDI har bestemt at det skal nedlegges. Det bor barn på mottaket som er født i Norge, gått i barnehage og skole her og Melbu det eneste stedet de kjenner. I følge UDI skal det lyses ut konkurranse om drift av basismottak i november og Bankplassen mottak kan søke. Alle beboerne kan måtte flytte for eventuelt å flytte tilbake hvis mottaket vinner anbudet. Mener statsråden dette er god pengebruk og forsvarlig behandling av sårbare voksne og barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:255 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Norske organisasjoner og private interesser har fått konkret kunnskap om innholdet i frihandelsavtalen mellom EFTA og Mercosur-landene fra regjeringa. Stortinget har ikke fått slik informasjon. Kan statsråden legge fram oversikt over hvem som har fått informasjonen, når informasjonen er gitt og hvilken konkret informasjon det gjelder?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  EU har inngått handelsavtale med Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Denne avtalen er offentliggjort før partene har gjennomgått den endelig juridisk og teknisk. Når vil statsråden på tilsvarende måte offentliggjøre den avtalen som EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) ble enige om 23. august 2019 med Mercosur-landene om utkast til en frihandelsavtale?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at boken Codex Hardenbergianus kan stilles ut i hjembyen Bergen, når byen har sitt 950-årsjubileum?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:252 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Vil helseministeren justere sitt forslag til kutt for de med «klart behov» for tannregulering, basert på rapporten fra Helsedirektoratet, hvordan vil dette i så fall gjøres, og jobber regjeringen med å styrke støtten til de barn og unge som hører til gruppe a og gruppe b, når det gjelder kjeveortopedisk behandling, siden regjeringen nå ønsker å kutte 130 millioner (2024-tall) i støtten til de i gruppe c?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer på noen flyplasser, særlig byen Shiraz. Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsutsendt fra Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:250 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWh for vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og biogass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:249 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 12.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge totalt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltakene er «nye bevilgninger». På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den «nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:248 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Høyreekstreme holdninger og aktiviteter er på frammarsj i Europa. Også i flere norske byer har høyreekstremister den siste tiden fått tillatelse til å avholde arrangementer med hatefulle budskap mot mennesker med en annen etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsevne enn dem selv. Aktivistene som stadig avholder motdemonstrasjoner utenfor arrangementene til høyreekstremistene bidrar til å begrense framgangen til denne farlige og hatefulle ideologien. Hvilken beskyttelse forventer statsråden at politiet gir antirasistiske aktivister?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:246 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Hva gjør statsråden for å sikre at apotekene følger gjeldende lovverk i møte med sine kunder, og hvordan følger statsråden opp at apotekene opptrer på en slik måte at de ivaretar den tilliten de har i befolkningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:245 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden utdype når en revidering av kulturloven skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet vil legge opp til?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskommunene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er galt med klimaregnskapet på side 13 i Norges miljøvernforbunds Miljømagasinet nr. 1-2019, og hvorledes har NVE funnet frem til sitt tall?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:242 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyller LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår negativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/hybrid. Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skipsfart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen forventet at CO2-avgiftsøkningen skulle ha?