Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2061 - 2080 av 2299)
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:239 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Fylkeskommunen har ansvar for inngåelse av lærekontrakter og utbetaling av lærlingtilskudd til lærebedriftene. Finansieringen går over fylkesrammen. Hvor mye utbetales i lærlingtilskudd samlet sett - fylkesfordelt - og hvordan vil en overføring til fylkeskommunene etter antall yrkesfagelever være i forhold til dagens ordning med finansiering innenfor den generelle rammebevilgningen til fylkeskommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:238 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva er anslått vekst i kommunenes frie inntekter i perioden 2013 - 2019, medregnet forslaget til statsbudsjett for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:237 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen bidra til at hverdagen for små og mellomstore bedriftene blir enklere, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:236 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Utredning og utvikling av tilskudd til studieforbund har pågått en stund, og er ikke endelig avklart. Vil statsråden sikre at Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene blir trukket inn i utredningsarbeidet for å endre tilskuddsordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:235 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Høyere utdanningstilbud relevant for næringer tilknytta landbruket er avgjørende for utvikling av framtidige fagmiljøer, rekruttering og innovasjon. Hvor mange studietilbud finnes ved og hvor mye midler går til høyere utdanningstilbud ved fagskoler, høyskoler og universitet innenfor landbruksnæringer i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:234 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva gjør statsråden for å følge opp Underdalutvalgets forslag, og når kan vi vente en avklaring på den framtidige stillingsstrukturen i universitets- og høyskolesektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:233 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Når tar statsråden sikte på å legge fram forslag til eventuelle lovendringer, og når kan Stortinget forvente å få forelagt en sak om lovmessig skille mellom ideelle og kommersielle barnehager?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:232 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 01.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mener regjeringen at deres eventuelle svar på økonomisk risiko på grunn av klimaendringer kommer til uttrykk i budsjettet for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:231 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan regjeringa sjå på om ordninga med rektorutanninga innanfor kompetanse for kvalitet, kan utvidas til også å gjelde lærarar som vil bli rektorar - og leggje til rette for ei pilotering av ei slik utviding av ordninga i Valdres- og Hallingdalsregionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:230 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Hva er status i prosessen om revidering av reindriftsloven, og hvilke grep vil statsråden ta for å få i gang prosessen, og på en måte som har legitimitet i både det samiske og reindriftssamiske miljøet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:229 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen. Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?
 • Skriftleg spørsmål fra Martha Tærud (SP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:228 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 06.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Det vises til oppslag i bl.a. Khrono om at departementet har bedt åtte universiteter og høyskoler om å bruke mer penger. Kan jeg be om en oversikt over hvor store midler som ikke har et spesifikt formål, som står ubrukt hos hvert enkelt av disse åtte universitetene samt angivelse av hvordan og hvor mye av dette beløpet som kan komme til fratrekk i bevilgningen over statsbudsjettet for 2019 til den enkelte utdanningsinstitusjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:227 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge for at den nasjonale TT-ordningen vil gjelde for hele Agder, når de to agderfylkene blir slått sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:226 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Etterleves bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om rett til ammefri på en tilfredsstillende måte, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst og legger godt til rette for nybakte mødre?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:225 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Bergens Tidende 14. oktober presenteres to nye muligheter for heving av ubåten med store mengder kvikksølv utenfor Fedje. Ubåten er en stor forurensningstrussel og man bør undersøke de muligheter man har til å få fjernet trusselen. Jeg vil derfor spørre statsråden om han har vurdert de nye hevingsalternativene som har kommet opp, eller om han vil gjøre det?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:224 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil eldre- og folkehelseministeren se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling i saken, og om nødvendig instruere Helsedirektoratet til å behandle søknadene om å tillate salg av tobakksfri snus i Norge på nytt?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:223 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Jeg har fått henvendelse om en pasient rammet av slag med behov for logoped som blir nektet nettbasert oppfølging via lyd og bilde. Strenge sikkerhetskrav gjør at Helfo i dag ikke gir støtte til logopedbehandling via eksempelvis Skype. Vil statsråden sikre regelendringer som gjør det mulig med nettbasert eller ambulerende behandling/oppfølging for pasienter som har svært lang og kostbar reisevei, og er en helsesituasjon som gjør det vanskelig eller umulig å motta behandlingstilbudet som gis?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:222 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden garantere for at Go Ahead etter anbudskonkurransen må gi et tilbud på en slik måte at antall stoppesteder og frekvens blir opprettholdt på dagens nivå eller forbedret?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:221 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 06.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  I dag skriver vi 24. oktober og fortsatt venter flere elever og studenter på sin utbetaling av borteboerstipend. Uten foreldre som stiller opp eller muligheter for å få et ordinært banklån vil noen av våre ungdommer allerede falle fra før de har begynt. Vil statsråden stille krav om at saksbehandlingstida til Lånekassen går ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:220 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Er det mulig å la deltakere som finansierer norskkurs selv, få plass i norskundervisning sammen med deltakere som har rett og plikt, da dette kunne være en god måte å fylle opp kursene på?