Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (161 - 180 av 2212)
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2049 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 30.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Har Finansdepartementet vurdert forslagene fra Fafo-rapport 2018:13, herunder de tre modellene for å utløse høyere avkastning på fripolisekapitalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2089 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Mener kommunal-og moderniseringsministeren at kommunesektorens samlede fond skal brukes til å betale for koronakrisen i alle kommuner, og hvordan vil regjeringen avgrense begrepet «urimelige koronarelaterte inntektstap og utgifter»?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  I budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett 2020 er det enighet om å inkludere underleverandører innenfor teknikk, lyd og lys i kompensasjonsordningen for avlyste og stenge kulturarrangementer. Dette gjennomslaget er jeg veldig fornøyd med. Vil kulturministeren ta initiativ til at også eventbransjen blir inkludert i kompensasjonsordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 01.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil regjeringen ta initiativ til å utarbeide et regelverk som gjør det mulig for banker å varsle om misbruk av fremtidsfullmakter?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil næringsministeren ta de grepene som er nødvendige for å sikre 85 industriarbeidsplasser på Hellefoss Paper?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2045 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 10.07.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Følger norske myndigheter med på menneskerettssituasjonen i Belarus i forkant av valget i august, og hva kan Norge eventuelt foreta seg for å styrke menneskerettighetssituasjonen i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2044 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange permitterte har ikke fått utbetalt lønnskompensasjon i løpet av juni, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at de som fortsatt ikke har fått lønnskompensasjon eller dagpenger raskt får pengene de har krav på?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden vurdere økt stipendandel til populærmusikk i den nye tildelingen av Statens kunstnerstipend?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2042 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva har utenriksministeren gjort for å be Polen ivareta sine menneskerettslige forpliktelser, hvordan vil Norge forholde seg Polen i lys av den politikken Polen nå fører, og vil det bli tatt opp av Norge i OSSEs ministerråd?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2041 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 03.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for hvilke karanteneregler som gjelder for svenske reindriftssamer som krysser grensen fra Nord-Sverige til Norge, og hva vil statsråden foreta seg for å påse at smittesituasjonen i Nord-Norge ikke kommer ut av kontroll?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2040 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvilke tiltak vil Sørlandet sykehus gjennomføre for å følge opp evalueringsrapporten for nyfødtmedisin ved Sørlandet sykehus HF, etter at nyfødtposten i Arendal ble flyttet til Kristiansand?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2039 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Navs praktisering av regelverket for unntak fra varighetsbestemmelsene når det gjelder arbeidsavklaringspenger, bringes i samsvar med kjennelser fra Trygderetten som viser at Nav har praktisert regelverket for strengt, og hva vil han gjøre for at avslag som følge av feil lovfortolkning blir rettet opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 30.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Nylig sendte 29 norske og internasjonale investorer et brev til Brasils myndigheter. De er bekymret for den økende avskogingen og økt press mot urfolk i Brasil. Denne utviklingen truer den langsiktige økonomiske utviklingen. Brevet er viktig for å få regjeringen i Brasil til å stanse avskogingen. Fra Norge signerte Storebrand, KLP, Gjensidige og Sparebank1. Delvis statseide DNB var den eneste av de store finansaktørene som ikke var med. Delvis statseide selskap, som Equinor, Hydro og Yara har tidligere unnlatt å kritisere den alvorlige situasjonen i Brasil. Støtter statsråden budskapet i brevet, og hva vil statsråden, som den største eieren i DNB, gjøre for at DNB gjør mer for å stanse avskogingen i Brasil?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2037 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 30.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  E39 Rennfast-sambandet er med å knytte Rogaland sammen, og tunnelene er viktig for både lokalbefolkning, pendlere, næringsliv og turisme. I 2019 var de i snitt delvis stengt ca hver fjerde dag, og det er omtrent 50 nedstengningen i år. Er statsråden fornøyd med situasjonen, eller har statsråden tatt grep for å snu utviklingen, eksempelvis vurdert tiltak som en egen bergingsbil?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2036 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 30.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er årsaken til at ikke Foamrox kan få svar og vil statsråden ta et initiativ til å få løst saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2035 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 01.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  I svar fra Finansdepartementet til SV i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, saksnr: 20/3391 kommer det fram at det er solgt 35 millioner liter biodrivstoff utover det Miljødirektoratet rapporterte 20. mai 2020. Hvor mye av dette biodrivstoffet (de 35 millioner liter) er basert på palmeolje?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2034 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 02.07.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Korleis kan ein gård som Bakketun gård gå fram for å få naudsynte løyver til å produsere fleire egg?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2033 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 01.07.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Korleis kan grendelaget gå fram for å ta vare på denne turistattraksjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 01.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil justis- og beredskapsministeren foreta seg for å sikre nasjonal beredskap, kompetanse og forsyningssikkerhet innenfor disse viktige områdene?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2031 (2019-2020)

  Innlevert: 23.06.2020

  Sendt: 24.06.2020

  Svart på: 03.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Den nye sikkerhetsloven for Hong Kong er bare en av mange former for undertrykking av demokrati og menneskerettigheter som kinesiske myndigheter står for. Ved inngåelse av frihandelsavtaler har Norge både mulighet og ansvar for å sette krav til respekt for menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet. Disse prinsippene må prioriteres over økonomisk vinning for Norge. Vil Norge sette hensynet til demokrati og rettssikkerhet foran egen økonomisk gevinst i forhandlingene med Kina?