Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1781 - 1800 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:229 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 02.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen. Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?
 • Skriftleg spørsmål fra Martha Tærud (SP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:228 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 06.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Det vises til oppslag i bl.a. Khrono om at departementet har bedt åtte universiteter og høyskoler om å bruke mer penger. Kan jeg be om en oversikt over hvor store midler som ikke har et spesifikt formål, som står ubrukt hos hvert enkelt av disse åtte universitetene samt angivelse av hvordan og hvor mye av dette beløpet som kan komme til fratrekk i bevilgningen over statsbudsjettet for 2019 til den enkelte utdanningsinstitusjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:227 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge for at den nasjonale TT-ordningen vil gjelde for hele Agder, når de to agderfylkene blir slått sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:226 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 01.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Etterleves bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om rett til ammefri på en tilfredsstillende måte, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst og legger godt til rette for nybakte mødre?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:225 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Bergens Tidende 14. oktober presenteres to nye muligheter for heving av ubåten med store mengder kvikksølv utenfor Fedje. Ubåten er en stor forurensningstrussel og man bør undersøke de muligheter man har til å få fjernet trusselen. Jeg vil derfor spørre statsråden om han har vurdert de nye hevingsalternativene som har kommet opp, eller om han vil gjøre det?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:224 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil eldre- og folkehelseministeren se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling i saken, og om nødvendig instruere Helsedirektoratet til å behandle søknadene om å tillate salg av tobakksfri snus i Norge på nytt?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:223 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Jeg har fått henvendelse om en pasient rammet av slag med behov for logoped som blir nektet nettbasert oppfølging via lyd og bilde. Strenge sikkerhetskrav gjør at Helfo i dag ikke gir støtte til logopedbehandling via eksempelvis Skype. Vil statsråden sikre regelendringer som gjør det mulig med nettbasert eller ambulerende behandling/oppfølging for pasienter som har svært lang og kostbar reisevei, og er en helsesituasjon som gjør det vanskelig eller umulig å motta behandlingstilbudet som gis?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:222 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden garantere for at Go Ahead etter anbudskonkurransen må gi et tilbud på en slik måte at antall stoppesteder og frekvens blir opprettholdt på dagens nivå eller forbedret?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:221 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 06.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  I dag skriver vi 24. oktober og fortsatt venter flere elever og studenter på sin utbetaling av borteboerstipend. Uten foreldre som stiller opp eller muligheter for å få et ordinært banklån vil noen av våre ungdommer allerede falle fra før de har begynt. Vil statsråden stille krav om at saksbehandlingstida til Lånekassen går ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:220 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Er det mulig å la deltakere som finansierer norskkurs selv, få plass i norskundervisning sammen med deltakere som har rett og plikt, da dette kunne være en god måte å fylle opp kursene på?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:219 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Svart på: 29.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden ta initiativ til at denne gruppen ikke plasseres åpent i nærheten av barnehager, skoler og boområder hvis de kan utgjøre en fare?
 • Skriftleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:218 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 01.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  På bakgrunn av statsministerens svar til Jonas Gahr Støre i spørretimen den 10.10.2018 vil jeg rette følgende spørsmål til statsministeren: Dersom det er slik statsministeren hevdet i Stortinget, at alle regnestykker viser at palmeoljebasert biodrivstoff fører til globale utslippskutt, hvorfor arbeider ikke da regjeringen for å øke bruken av palmeoljebasert drivstoff?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:217 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren se at det er hensiktsmessig å bruke den gamle flystripa i Kautokeino og at det kan styrke kommunens helseberedskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:216 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan ser statsråden på at Kristiansand kommune lokker studenter til å melde flytting, gjennom å tilby gratis busskort, mener statsråden det er uheldig at Kristiansand kommune velger å styrke sin egen kommuneøkonomi på denne måten, er hun bekymret for de kommunene som nå opplever utflytting av ungdommer og en svekket økonomi som konsekvens av dette tiltaket, og vil statsråden eventuelt følge dette opp på noen måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:215 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  En 66 år gammel mann ble innvilget uføretrygd for noen år siden på grunn av en alvorlig arbeidsulykke. Han eide et lite firma (salg) og jobbet litt når han maktet det. Nettoinntekten var under inntektsgrensen. Nav trakk tilbake hele uføretrygden fordi de mente han hadde tjent for mye. De la omsetningen i bedriften til grunn, ikke nettoinntekten hans. Er det riktig at omsetningen og ikke inntekt fra eget firma legges til grunn og må uføretrygden trekkes tilbake før klagen er ferdigbehandlet?
 • Skriftleg spørsmål fra Martha Tærud (SP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:214 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Post 4115.01 innbefatter en rekke gebyrer. Kan statsråden legge frem en liste over samtlige av disse, inkludert benevning, sats, proveny og opplysninger om hvorvidt det aktuelle gebyret er større eller mindre enn kostnadene det er ment å skulle dekke?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove Eivindsen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:213 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Svart på: 31.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva gjøres for å hindre tilflytningen av marint søppel til naturreservatene våre langs kysten?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:212 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Svart på: 05.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva gjør statsråden for å få kommunene til å oppfylle sin plikt til å ha en akuttberedskap i barnevernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:211 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  2. oktober går den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi inn i sitt lands konsulat i Istanbul og kommer aldri ut igjen. Senere kommer det fram at Khashoggi ble drept av saudiske myndigheter. Dette føyer seg inn i rekken av en rekke brudd på menneskerettigheter fra Saudi-Arabia. Er utenriksministeren villig å revurdere norsk politikk overfor Saudi Arabia, inkludert stans i norsk salg av forsvarsmateriell, som en respons på SA undertrykkende opptreden og brutale krigføring i Jemen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:210 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land, som i likhet med Norge mottar mange utsendte arbeidstakere fra Øst-Europa, har for utsendte arbeidstakere samt hvilke ordninger som finnes for å dekke utgifter til reise, kost og losji (RKL) og hvis ja, har denne informasjonen vært en del av dialogen med ESA?