Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1901 - 1920 av 2309)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:409 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Svart på: 26.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har det vært foretatt faglige utredninger av forskriftsendringen, som skal åpne for at Color Line kan flagge to skip til NIS, sin konkurransevridende effekt og har Konkurransetilsynet vurdert saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:408 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 29.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  EU vedtar i disse dager en ny forordning for å begrense bruken av antibiotika i matproduksjon. Det er god grunn til å anta at EU ikke har kjent til den norske fiskehelsebiologens særstilling innen fiskehelse, og som har vært en viktig bidragsyter til at Norge har oppnådd så gode resultater på bruk av antibiotika i sjømatnæringen. Forordningen vil frata fiskehelsebiologene forskrivningsretten. Hvordan vil regjeringen konkret gå frem for å rette dette opp i prosessen med å innlemme forordningen i EØS-avtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:407 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Reiseliv er en vekst næring. Naturlandskapet utgjør kjernen i det norske reiselivsproduktet, men mindre enn 12 % av vår natur er uten inngrep og i Sør-Norge er det under 5 %. Bare fra Vestlandet lå det i des. 2017 over 150 saker knytt til energiutbygging og tiltak i vann og vassdrag til behandling hos NVE. Norge har ingen felles etablert metode for å synliggjøre naturens verdi fra et reiselivsperspektiv. Vil ministeren be NVE om å utvikle og ta i bruk en metode for prissetting av uberørt natur?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:406 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva er ventetiden i dag for ungdom som skal gjennomføre avsluttende operasjon for leppe-kjeve-ganespalte og hvordan har utviklingen av ventetid og midler for denne gruppen vært gjennom de siste fem årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:405 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 26.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Har noen blitt fratatt det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller liknende, eller er det kjente eksempler der tidligere lovgivning har stått i veien for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:404 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Svart på: 27.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Under en høring i Stortinget i november trakk en kommersiell aktør en inngått avtale om kjøp av annonseplass hos en frivillig aktør som var på høringen fordi den hadde ytret seg negativt om kommersialisering/utbytte i barnevern. Økonomiske sanksjoner grunnet en ytring i Stortinget. Denne regjeringen åpner for mer kommersialisering av velferdstjenester. Hvordan vurderer ministeren slike represalier ut fra prinsippet om at høringer i Stortinget er åpne og demokratiske og at alle skal kunne ytre seg fritt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:403 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Svart på: 26.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Under høringen av Dok. 12 S (2018-2019) uttalte Voksne for Barn (VFB) at de var mot profitt i barnevernet på prinsipielt grunnlag. Etter høringa, trakk investorselskapet Humana tilbake sin inngåtte avtale om kjøp av annonser (VFB sine nettsider) med begrunnelse i disse meningene. Hva mener ministeren om en slik framgangsmåte, vil hun ta initiativ til at selskaper hvis tjenester finansieres av Staten ikke skal kunne true frivillige organisasjoner gjennom en slik opptreden og vil hun dekke tapet VFB er påført?
 • Skriftleg spørsmål fra Henrik Asheim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:402 (2018-2019)

  Innlevert: 19.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Spørsmålet ble trukket
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:401 (2018-2019)

  Innlevert: 19.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 26.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Blir en bestilling i tråd med vedtak 680 inkludert i de neste retningslinjene til fagetatene for kommende rullering av NTP, eller er regjeringen i gang med å følge opp på annen måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:399 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva foretar regjeringa seg, enten gjennom forslag til lovendringer, endring i forskrifter, implementering av framtidige EU-direktiver som det reviderte utstasjoneringsdirektivet eller med andre virkemidler, for å hindre at norsk medlemskap i EØS-avtalen overkjører nevnte avgjørelse fra norsk høyesterett og legger de nevnte begrensninger på allmenngjøringen av norske tariffavtaler, og støtter statsråden at EU-direktiv skal kunne tvinge gjennom slike endringer før de er implementert hverken i EU eller i norsk lov?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:398 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 30.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil regjeringa vurdere endringar i forskrift for pasientbetaling ved poliklinikk på sjukehus slik at det framleis vert mogleg for sjukehusa å ta betalt for hormonspiral dersom dette er behandling for ein tilstand og ikkje berre prevensjon, eller på anna vis kompensere sjukehusa for tap av eigenandel ved slike tilstander?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:397 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 26.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange avvik har helseforetakene rapportert på om hvorvidt de sørger for at alle fødende skal ha jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen, hvor mange fødende har ikke hatt jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen i 2017 og hittil i 2018, og kan regjeringen redegjøre for om alle helseforetak måler og rapporterer på dette kvalitetskravet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:396 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 27.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden ta initiativ til å be Enova sette i verk en egen støtteordning for utbygging av grunninfrastruktur for elbillading i borettslag og sameier, eller i alle fall utrede en slik ordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:395 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Eritreere som tvinges til å reise til Karthoum i Sudan framfor Addis Abeba i Etiopia, for å søke om familiegjenforening utsettes for fare. Hvor mange eritreere har siden 2013 søkt om familiegjenforening fra Addis Abeba og fått innvilget dette, og vil statsråden ta initiativ at eritreere som skal søke om familiegjenforening i Norge, kan gjøre dette fra den norske i ambassaden i Etiopia og ikke bare Sudans hovedstad Khartoum?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:394 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 27.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvis NSB og SJ hadde bedre planer for å få flere kunder, hvordan kan da Go-Ahead vinne anbudsrunden med en lavere pris som er basert på at de skal skaffe flere kunder enn konkurrentene?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:393 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil de økonomiske konsekvensene være, dersom bunnfradraget i formuesskatten reduseres fra dagens nivå på 1,48 mill. kroner til 1,20 mill. kroner? Hvor mange i gruppen trygdede, selvstendige næringsdrivende og gruppen med bruttoinntekt i de fire laveste desilene, vil få økt skatt med et bunnfradrag på 1,2 mill. kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:392 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 22.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsrådens at formålet med tilskuddsordningen til frivillig rusmiddelforebyggende innsats skal endres, og i så tilfelle, er det slik å forstå at det ikke lenger skal kunne gis støtte til skadeforebyggende virksomhet som ikke reduserer bruk, mens bruksreduserende tiltak uten reell skadeforebyggende effekt skal kunne få støtte?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:391 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 23.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye moms frivillige lag og organisasjoner har betalt på varer og tjenester, samt moms ved bygging av idrettsanlegg i perioden 2010-2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:390 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 26.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  De fem fartøyene i sambandet Horten - Moss går alle på fossilt drivstoff. Anbudet til Bastø Fosen AS fikk anbudet før stortingets vedtak om utslippskrav fikk virkning (kontrakt 1.1.2017 - 31.12.2026). Utslippene på dette sambandet er om lag 28000 tonn CO2 per år. Nå har selskapet på eget initiativ under bygging en plug-in hybrid ferge som kan gå på batterier innen to år dersom det er ladekapasitet tilgjengelig. Vil statsråden medvirke til at staten bidrar med støtte til et spleiselag som gjør dette mulig?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:389 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Svart på: 22.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ein kraftspekulant som gjekk på ein milliardsmell i september har sikra seg ein avtale med Statkraft og andre kreditorar som inneber at han framleis vil vere ein svært rik mann. Ein stor del av rekninga vil truleg falle på folk flest i Grimstad kommune. Trur statsråden at norske skattebetalarar, som eig Statkraft, vil ha forståing for at Statkraft ikkje støtta Agder energi sin motstand mot avtalen?