Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Enger, Anne (1 - 2 av 2)
 • Skriftleg spørsmål fra Anne Enger (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:85 (1996-97)

  Innlevert: 20.02.1997

  Sendt: 21.02.1997

  Svart på: 28.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

  "Jeg vil ta opp følgende problemfelt knyttet til miljø- og helseproblemer ved utbyggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen: "Hva vil bli gjort for å sikre faste flytrasèer? Hva vil bli gjort for å stimulere omleggingen til støysvake fly? Hva vil bli gjort for å redusere antall nattflyginger? Hva vil bli gjort for å verne grunnvannsreservene?"
 • Skriftleg spørsmål fra Anne Enger (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:14 (1996-97)

  Innlevert: 04.11.1996

  Sendt: 05.11.1996

  Rette vedkommende: Bistandsministeren

  Svart på: 08.11.1996 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

  "Hvordan vil regjeringen på FNs matvarekonferanse 11.-17. november arbeide for å inkludere spørsmål om frihandelspolitikk i arbeidet med matvarespørsmål, på selve konferansen og i FAO, særlig i forhold til de fattigste lands rett til å beskytte og subsidiere egen produksjon av de mest basale matvarer? KVedlegg til spørsmål: Jeg ber utenriksministeren svare på spørsmålet i løpet av uke 45, før FNs matvarekonkurranse begynner."