Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hagen, Carl I. (1 - 13 av 13)
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:378 (2019-2020)

  Innlevert: 22.11.2019

  Sendt: 25.11.2019

  Svart på: 10.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil justis- og innvandringsministeren sørge for at bakgrunnen til de 182 på landnivå blir klarlagt og offentliggjort, slik at denne kriminalitet kan bekjempes på en god måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:250 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan det settes opp en oversikt over kostnad pr. KWh for vindkraft på land og til havs, vannkraft, gasskraft og biogass, og en forklaring på hvorledes beregningen er bygget opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er galt med klimaregnskapet på side 13 i Norges miljøvernforbunds Miljømagasinet nr. 1-2019, og hvorledes har NVE funnet frem til sitt tall?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1693 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Svart på: 30.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvis alle norskregistrerte biler brukte elektrisitet som drivstoff hva ville merbehovet for strømproduksjon bli og har vi nok tilgang til norskprodusert strøm?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1269 (2018-2019)

  Innlevert: 20.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Har lærere adgang til å pålegge elever å delta i streik som ledd i undervisningen, og hva med elever som ikke støtter formålet med streiken?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1268 (2018-2019)

  Innlevert: 20.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I en ny bok av Dr. Susan Crockford utgitt av The Global Warming Policy Foundation (GWPF) hevdes det at det nå er ca. 40 000 isbjørner mot rundt 10 000 rundt århundreskiftet i Arktis og at påstander om at det skulle bli færre isbjørner ikke har skjedd. Hva er Klimadepartementets anslag for utviklingen i antall isbjørner i Arktis fra år 2000 og til ut 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1238 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Svart på: 25.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Når kan det forventes at Finansdepartementet er ferdig med sin belysning av samfunnskostnadene av den førte politikk for å redusere utslipp av den livsgivende gassen CO2?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Svart på: 27.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan finansministeren utvirke at det settes opp en liste med anslag på kostnader for det norske samfunn for skatte- og avgiftsordninger, utgifter for forbrukere og bedrifter og utgifter for offentlig virksomhet som i hovedsak er begrunnet med å redusere CO2 utslipp av såkalte klimahensyn?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:921 (2018-2019)

  Innlevert: 07.02.2019

  Sendt: 08.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange av de 182 unge gjengangerkriminelle nevnt i Aftenposten torsdag 7. februar har innvandrerbakgrunn når vi regner ungdom med innvandrerbakgrunn når besteforeldre har innvandret til Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:325 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil elektrifisering av Edvard Grieg-feltet fjerne CO2 utslipp eller kun flytte slike utslipp til et annet sted hvor oljen/gassen benyttes, og hva er kostnaden pr tonn CO2 for reduserte utslipp på Edvard Grieg-feltet når alle merkostnader ved elektrifiseringen tas med i regnstykket og hva er prisen for å kjøpe godkjente CO2 kvoter, og hvor mange kullkraftverk er under planlegging og konstruksjon i Kina og India?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:324 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva ville beregnet proveny for bilavgifter bli i 2018 dersom alle el-biler i stedet hadde vært vanlige bensin og dieseldrevede biler fordelt på drivstoffavgifter og kjøpsavgifter, og har det vært vurdert å la el-biler ha samme avgifter som andre biler og erstatte særavgiftsystemet med subsidier eller tilskuddsordninger postert på et eget kapittel og poster som en utgift på statsbudsjettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til fornyelsesministeren

  Dokument nr. 15:271 (2005-2006)

  Innlevert: 14.12.2005

  Sendt: 14.12.2005

  Svart på: 10.01.2006 av fornyelsesminister Heidi Grande Røys

  Pensjonistene vant saken mot staten om knekkpunktet i Statens Pensjonskasse som ble fjernet fra 1. mai 2000. Staten anker saken. I Bergens Tidende den 26. november 2005 hevder statsråd Grande Røys at dommen, hvis den får bli stående, vil koste milliardbeløp i erstatning og etterbetaling. Den 3. desember hevder hun i Bergens Tidende at staten må ut med 660 mill. kr i etterbetaling og 117 mill. kr i pensjonsutbetaling. Hvilket regnestykke ligger til grunn for statsråd Grande Røys' påstander i Bergens Tidende?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:439 (2000-2001)

  Innlevert: 05.06.2001

  Sendt: 05.06.2001

  Svart på: 11.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

  Vil kommunal- og regionalministeren vurdere å foreslå endring av relevante lover og forskrifter slik at Norge kan få lik praksis som Danmark når det gjelder håndtering av kriminelle asylsøkere, asylsøkere som venter på behandling av søknad og asylsøkere som opptrer voldelig, slik Danmark har vedtatt?