Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Skjervø, Endre (1 - 6 av 6)
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1157 (2009-2010)

  Innlevert: 06.05.2010

  Sendt: 06.05.2010

  Svart på: 12.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Ser statsråden at følgende av reduksjonene i bevilgningene til kvalifiseringsprogrammet og raskere tilbake-prosjektet blir for dramatiske og vil regjeringen sørge for at man bevilger de nødvendige midlene i revidert statsbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:1145 (2009-2010)

  Innlevert: 03.05.2010

  Sendt: 04.05.2010

  Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren

  Svart på: 19.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Er det fylkesmannen, og dermed staten, som skal definere om hvor mange turer funksjonshemmede trenger å dra på hyttetur, eller bør dette kunne overlates til lokale folkevalgte som tross alt er valgt av folket i den kommunen dette gjelder, og som naturlig nok er de som har den beste kunnskapen om lokale forhold, og er statsråden enig i at det er uheldig å overstyre de lokale folkevalgte i denne saken konkret?
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til justisministeren

  Dokument nr. 15:1144 (2006-2007)

  Innlevert: 01.06.2007

  Sendt: 04.06.2007

  Svart på: 14.06.2007 av justisminister Knut Storberget

  Medfører det riktighet at stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene nå reiser rundt og innvilger "fri rettshjelp" på vegne av myndighetene?
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1143 (2006-2007)

  Innlevert: 01.06.2007

  Sendt: 04.06.2007

  Svart på: 12.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Har Regjeringen nå endret sin politikk og startet med behandling av enkeltsaker, som i saken med broren til mannen som sitter fengslet i Irak for drapet på en namsoskvinne, og vil det bety at andre saker av lignende karakter også vil få samme behandling i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:756 (2005-2006)

  Innlevert: 06.04.2006

  Sendt: 07.04.2006

  Svart på: 20.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

  På hvilken måte vil Regjeringen følge opp lovnadene som Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hanssen kom med i fjor høst under valgkampen, om å sørge for at Statoil gir Industrikraft Midt-Norge rimelig tilgang til gass for det planlagte gasskraftverket på Skogn i Nord-Trøndelag, og hvilke økonomiske bidrag vil Regjeringen komme med i forbindelse med byggingen av gassrøret inn Trondheimsfjorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:739 (2005-2006)

  Innlevert: 06.04.2006

  Sendt: 06.04.2006

  Svart på: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Vil Regjeringen vurdere nødvendige bevilgninger til E6-strekningen Selli-Asp i Nord-Trøndelag i forbindelse med statsbudsjettet for 2007, slik at man kan foreta nødvendig utbedring av strekningen i forbindelse med gjennomføringen av selve Steinkjer-prosjektet?