Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Kjerkol, Ingvild (1 - 20 av 194)
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2536 (2020-2021)

  Innlevert: 21.06.2021

  Sendt: 22.06.2021

  Svart på: 02.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva er status for behandlingstilbud for seneffekter for kreftpasienter, og hvor mange poliklinikker finnes i dag for denne typen behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2496 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Svart på: 25.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helseministeren sørge for rask fremdrift i at landets kommuner kan ta i bruk spyttprøver sik som Trondheim kommune har gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2392 (2020-2021)

  Innlevert: 07.06.2021

  Sendt: 08.06.2021

  Svart på: 16.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden garantere at følgetjenesten i sommeren 2021 er operativ i områdene som er rammet av sommerstengte fødeavdelinger og hvordan vil han sikre at helseforetakene sikrer at de nasjonale kvalitetskravene overholdes?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2391 (2020-2021)

  Innlevert: 07.06.2021

  Sendt: 08.06.2021

  Svart på: 16.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helseministeren garantere at tilbudet til fødende kvinner ikke svekkes av sommerstengte fødeavdelinger og har han en oversikt over hvilke tilbud som ikke holdes åpne sommeren 2021?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2359 (2020-2021)

  Innlevert: 02.06.2021

  Sendt: 03.06.2021

  Svart på: 15.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva er status på Stortingets vedtak om å heve sykehuset i Kirkenes til intensivvirksomhet nivå 2, vil helseministeren følge opp stortingets vedtak og når kan sykehuset forvente en avklaring?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2177 (2020-2021)

  Innlevert: 10.05.2021

  Sendt: 11.05.2021

  Svart på: 20.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva tenker statsråden om at ansatte opplever at verktøyene nødvendig for å gjøre jobben ikke er tilgjengelig og vil han vurdere ytterligere tiltak for å sikre kontrollen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2085 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Svart på: 06.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva tenker statsråden om at Tromsø kommune ser seg nødt til å bruke så mye penger på en ordningen staten skal finansiere og mener statsråden dette står i forhold til regjeringens egen prioritering av fastlegeordningen og oppfølging av handlingsplanen for fastlegeordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Svart på: 04.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Ønsker helseministeren å ta de smittevernmessige konsekvensene av deltidsarbeid til etterretning og vil han innføre konkrete tiltak for å øke andelen som jobber heltid i helsesektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2010 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på: 11.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil helseministeren sørge for at ordningen med stipend og lån til deltakerne i «menn i helse» videreføres og sikre en løsning her som vil bidra til at deltakerne skaffer seg en kompetanse som de selv og helsetjenesten trenger, og forhindre varig utenforskap fra arbeidslivet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Svart på: 29.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sørge for at HPV-hjemmetesting blir innført i tråd med de anbefalinger Kreftforeningen og Kreftregisteret nå har kommet med, og når kan tilbudet forventes å være innført?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Svart på: 23.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden vurdere kunnskapsgrunnlaget fra NFF og legge det til grunn for lettelser for unge og unge voksne på godt organiserte arenaer, med godt smittevern, god smittesporing og sunne aktiviteter innenfor de forbehold rapporten omtaler, og ser statsråden også faren ved at slike tilbud holdes stengt med den konsekvens at unge heller driver uorganisert aktivitet med dårlig smittevern som igjen kan føre til økt smittetrykk?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Svart på: 15.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil regjeringen ivareta alle barn og unge som ikke er vaksinert når samfunnet skal gjenåpnes; hvordan mener regjeringen at et koronasertifikat skal kunne brukes til å gjenåpne samfunnet, og vil ungdom som ikke er vaksinert inkluderes i et slikt sertifikat gjennom testing eller gjennom å ha vært gjennom koronasykdom?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2020-2021)

  Innlevert: 25.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Svart på: 12.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvilke grep vil regjeringen ta for å sørge for at innreisende er informert om hvilke karanteneregler de må følge, og konsekvensene av regelbrudd?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2020-2021)

  Innlevert: 25.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Svart på: 09.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Planlegges det for tiden i noen av landets helseforetak å omdefinere hva en intensivseng/intensivplass er, som også medfører en endring i kravene som stilles til personell knyttet til hver intensivseng/intensivplass?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1771 (2020-2021)

  Innlevert: 25.03.2021

  Sendt: 25.03.2021

  Svart på: 12.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva vil regjeringen gjøre for at private laboratorier opprettholder kapasitet for koronaprøver også på røde dager?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1647 (2020-2021)

  Innlevert: 15.03.2021

  Sendt: 16.03.2021

  Svart på: 06.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva har regjeringen gjort, og hva vil regjeringen gjøre for å få tak i intensivsykepleiere som har forlatt yrket?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1295 (2020-2021)

  Innlevert: 12.02.2021

  Sendt: 15.02.2021

  Svart på: 19.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil regjerningen ta ansvar for å få på plass en spesialistgodkjenning for intensivsykepleiere som kobles til helsepersonellregisteret, slik at vi faktisk får en oversikt over antall utdannede og tilgjengelige intensivsykepleiere i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1200 (2020-2021)

  Innlevert: 05.02.2021

  Sendt: 05.02.2021

  Svart på: 10.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva tenker statsråden om at Sputnik V kan få europeisk godkjenning og dermed bli godkjent for bruk i Norge i løpet av kort tid, og vil regjeringen da vurdere å inkludere Sputnik V i den norske vaksinestrategien?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1192 (2020-2021)

  Innlevert: 04.02.2021

  Sendt: 05.02.2021

  Svart på: 19.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden håndtere den reduserte vaksineleveransen fra AstraZeneca i kombinasjon med mangelfull dokumentasjon om effekt på risikogrupper – og hvilke endringer vil dette medføre for vaksinestrategien?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1068 (2020-2021)

  Innlevert: 25.01.2021

  Sendt: 25.01.2021

  Svart på: 08.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvor stor er den totale sekvenseringskapasiteten i Norge på nåværende tidspunkt (inkludert sekvenseringskapasiteten hos andre aktører enn FHI, herunder i høyskole- og universitetsmiljø), hvor mye av denne totale kapasiteten er i dag i bruk – og hvordan har regjeringen siden 14. desember arbeidet for å øke sekvenseringskapasiteten?