Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Bollestad, Olaug V. (1 - 20 av 230)
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:257 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange kvinner har fått utført tvillingabort eller abort på en eller flere av fostrene ved flerlingegraviditet i Norge (totalt siden 2016 og per år) og har tydeliggjøringen som kom i 2016 bidratt til økt antall tvillingaborter i norske sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:256 (2018-2019)

  Innlevert: 29.10.2018

  Sendt: 29.10.2018

  Svart på: 30.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil Downs syndrom falle inn under vilkåret etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og således være en selvstendig grunn til abort etter denne bestemmelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:9 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren vurdere om barn med medfødt lymfødem kan få dekket utgifter på blå resept lik andre pasientgrupper med kroniske sykdommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2348 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Svart på: 01.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden ta initiativ til at Stortingets vedtak om en utredning av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten blir gjort gjennom en NOU?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2347 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 02.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hva tenker statsråden om bruken av antibiotika i sykehus, forskjellene i bruk og hva han har tenkt å gjøre med det?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2274 (2017-2018)

  Innlevert: 14.09.2018

  Sendt: 14.09.2018

  Svart på: 26.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden vurdere tiltak for å løse problemene med og konsekvensene av den vektbegrensningen som nå er på Eigerøy bru?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:2273 (2017-2018)

  Innlevert: 14.09.2018

  Sendt: 14.09.2018

  Svart på: 21.09.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden vurdert og undersøkt muligheten for at Den norske kirke kan fortsette å få fødselsmeldinger når kirkens medlemmer får barn, frem til behandlingen av ny trossamfunnslov til neste år?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2226 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Svart på: 18.09.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva har arbeids- og sosialministeren gjort for å følge opp NOU 2016:13 om Samvittighetsfrihet i arbeidslivet og herunder hvilke konkrete tiltak har ministeren igangsatt som følge av anbefalingene i denne utredningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2225 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Svart på: 17.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener ministeren at heroinassistert behandling vil redusere overdosedødeligheten i Norge, hvilke lovbestemmelser må endres for at HAB skal kunne tilbys til rusmisbrukere i Norge, og hvor mye vil HAB koste per bruker hvis det tas utgangspunkt i den danske modellen for HAB (inkl. heroindoser, utstyr, personell etc.)?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2170 (2017-2018)

  Innlevert: 31.08.2018

  Sendt: 31.08.2018

  Svart på: 10.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  På tross av en klar konklusjon i NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker, om å opprette en medisinsk spesialitet i rettspatologi og klinisk rettsmedisin, er det foreløpig uklart om en slik spesialitet kommer med i Helsedirektoratets modell for spesialitetsstruktur. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at hele landet har kompetente rettsmedisinere og hva gjøres for å motivere leger til å velge rettsmedisin som fag?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2169 (2017-2018)

  Innlevert: 31.08.2018

  Sendt: 31.08.2018

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 10.09.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Legeerklæring for bruk av lette, mindre brystproteser produsert i andre land enn de HELFO har godkjent, godtas ikke. Hva kan statsråden gjøre for at pasienter kan få dekket utgifter via norsk regelverk for de protesene som passer best?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2090 (2017-2018)

  Innlevert: 22.08.2018

  Sendt: 22.08.2018

  Svart på: 30.08.2018 av helseministeren Bent Høie

  Lipødem er en kronisk og arvelig sykdom som nesten uten unntak rammer kvinner, Dekning av utgifter til behandling i utlandet dekkes ikke av norsk lovgivning selv om pasienten ikke får like godt fungerende behandling i Norge. Hva vil statsråden kunne gjøre for å få norsk helsevesen oppdatert på behandlingsmetoder så de slipper behandling i for eksempel Tyskland eller USA?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Svart på: 29.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sikre at det legges godt til rette for tilbud om åpen hjertekirurgibehandling ved LHL-Sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken) også i 2019 og framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1918 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Svart på: 29.06.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at anbudsvilkår forblir uendret gjennom flere utlysningsrunder på samme anbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Svart på: 20.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Revmatikere og andre har tidligere hatt stor medisinsk nytte av en periode med mer intensiv fysioterapibehandling kombinert med varme, aktivitet og sosialt samvær i varmere strøk enn Norge. Helfos praksisendring kan bidra til at færre får mulighet til denne type behandling. Mener regjeringen at dette er en ønsket utvikling, må Helfos hjemler eller regelverket eventuelt endres for å hindre at færre får mulighet til å motta slik behandling, og mener regjeringen at innføringen av praksisendringen har vært forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1809 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Svart på: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Blå Kors har besluttet at Blå Kors Behandlingssenter Loland blir midlertidig stengt fordi HELFO ikke har gitt godkjenning til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV). Dette rammer pasienter og ansatte. Femti ansatte står uten jobb fram til godkjenningen er gitt. Mener statsråden HELFOs saksbehandlingstid i denne saken er forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1679 (2017-2018)

  Innlevert: 28.05.2018

  Sendt: 29.05.2018

  Svart på: 04.06.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvis regjeringen mener det er rimelig at fravær knyttet til dokumenterbar og nødvendig arbeidsopplæring føres som ugyldig fravær i henhold til fraværsregelen for elever i videregående skole, vil det da bli tatt initiativ for at denne typen fravær skal bli regnet som godkjent innenfor fraværsregelen?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1667 (2017-2018)

  Innlevert: 25.05.2018

  Sendt: 28.05.2018

  Svart på: 30.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva kan statsråden gjøre for at trygdeberettige slipper å vente på utbetalinger når arbeidsgiverperioden er utløpt?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1532 (2017-2018)

  Innlevert: 08.05.2018

  Sendt: 08.05.2018

  Svart på: 23.05.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018; Jr. Innst.12S (2017-2018) ble det bevilget 5 millioner kroner til en utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Kan statsråden redegjør for oppfølgingen av dette vedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1483 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 04.05.2018

  Svart på: 11.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for at feilinformasjon, uklar informasjon til pasienten eller manglende informasjon fra apoteket gir ansvaret til legene for et system de ikke er en del av hvor pasientens behov blir stående mellom to aktører i helsevesenet?