Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Korsberg, Øyvind (41 - 60 av 239)
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:231 (2011-2012)

  Innlevert: 10.11.2011

  Sendt: 11.11.2011

  Svart på: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

  Undertegnede viser til Harstad Tidende 10. november og den kritikk som fremkommer mot barnevernet i Harstad kommune. Det fremkommer i saken at den nåværende politiske ledelse ikke ønsker å bidra til å løse konflikten og den frustrasjon som er til de ansatte i barnevernet. Hva vil statsråden gjøre for å forbedre situasjonen for barnevernet i Harstad kommune?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

  Dokument nr. 15:188 (2011-2012)

  Innlevert: 03.11.2011

  Sendt: 03.11.2011

  Svart på: 15.11.2011 av justisminister Grete Faremo

  Stortinget vedtok i 2007 å etablere landes andre offentlige analyseinstitutt for DNA prøver i Tromsø. Laboratoriet står i dag uvirksom pga. manglende bevilgning på 5 millioner kroner til datautstyr. Ventetiden for å få analysert DNA-prøver hos rettsmedisinsk institutt er over 3 uker. Hva vil statsråden gjøre for at kapasiteten i Tromsø blir tatt i bruk for bl.a. å bidra til oppklaring av voldtekt og drap?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:27 (2011-2012)

  Innlevert: 06.10.2011

  Sendt: 07.10.2011

  Svart på: 14.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

  Forsvarssjefen skal snart legge frem forslag til ny struktur i Luftforsvaret. I forslaget foreslås det bl.a. at CRC Sørreisa og CRC Mågerø fases ut frem mot 2017 og ny CRC opprettes i Bodø. Støtter statsråden en slik omlegging?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2010-2011)

  Innlevert: 05.09.2011

  Sendt: 06.09.2011

  Svart på: 13.09.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  I avisa Fremtid i Nord 30. august så fremkommer det at en sau og geitebonde som ønsker å avvikle saueholdet og kun satse på geit ikke får muligheten til det. Årsaken til behov for overgangen fra sau til geit er store tap av sau til rovdyr, samt nekt av mattilsynet å ha sau på utmark. Pga regjeringens rovdyrpolitikk og et rigid regelverk som ikke er tilpasset situasjon for denne bonden får bonden ikke tillatelse å gå fra sauehold til geithold. Hva vil statsråden konkret gjøre for å hjelpe denne bonden?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2010-2011)

  Innlevert: 30.08.2011

  Sendt: 31.08.2011

  Svart på: 06.09.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

  Russland vurderer å heve atomubåten k-159 fra havbunnen i Barentshavet. Ubåten ligger midt i oppvekstområde for felles norskrussisk torskebestand. Det ligger også andre havarerte russiske ubåter med radioaktivt matriale ombord i russiske havområder og også utenfor Bjørnøya. Ved heving eller tildekking av ubåtene vil det være fare for radioaktiv forurensing både på kort og lang sikt. På hvilken måte vil statsråden ivareta norske interesser for å unngå radioaktiv forurensing?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2010-2011)

  Innlevert: 17.08.2011

  Sendt: 19.08.2011

  Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren

  Svart på: 26.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Sjøfarende er avhengig av god informasjon om været og bølgehøyder for å kunne ferdes mest mulig risikofritt. I Nord-Troms er det mange som er avhengig av dette, her kan nevnes fiskeflåten, turistfiske, ambulansebåt, slepebåter og rutegående fartøy. Bølgevarsling med utlagte bøyer er mye brukt andre steder i landet, eksempelvis Vestlandet mens Nord-Troms ikke har det. Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre bølgevarsling i havområdene utenfor Nord-Troms?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2010-2011)

  Innlevert: 20.06.2011

  Sendt: 21.06.2011

  Svart på: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  EISCAT forskningsstasjon ved Ramfjorden utenfor Tromsø bruker sterke sender og mottaker i sitt arbeid. Ifølge opplysninger jeg har mottatt, så er det mye usikkerhet knyttet til om aktiviteten medfører helserisiko. Medfører aktiviteten ved EISCAT noen helserisiko for de som er på anlegget, beboere i området, og for utendørsaktivitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1472 (2010-2011)

  Innlevert: 24.05.2011

  Sendt: 25.05.2011

  Svart på: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Undertegnede har mottatt signaler knyttet til enkelte gruppers unntak knyttet til betaling av krinkastningsavgift. Dette skal blant annet gjelde asylsøkere som bor i mottak, personer uten lovlig opphold med kjent bostedsadresse og studenter som bor i bofellesskap. Kan statsråden gi en oversikt over hvilke grupper som er unntatt fra å betale NRK-lisensen, og et anslag knyttet til hvor mange personer dette gjelder?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1118 (2010-2011)

  Innlevert: 24.03.2011

  Sendt: 24.03.2011

  Svart på: 31.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

  Hvorfor gjennomføres avhendig av infrastruktur på blant annet Bardufoss flystasjon i løpet av 2011, før Stortinget har bestemt Luftforsvarets fremtidige basestruktur?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2010-2011)

  Innlevert: 24.03.2011

  Sendt: 24.03.2011

  Svart på: 31.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

  Hvorfor er ikke Bardufoss flystasjon (139 Luftving) et alliert treningssenter, da Bardufoss årlig er fast vertskap for alliert helikopter trening/øving?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2010-2011)

  Innlevert: 14.03.2011

  Sendt: 15.03.2011

  Svart på: 23.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Det vises til Bergens Tidende 14. mars hvor det kommer frem at NRK stigmatiserer dialekter i ulike retninger. Eksempelvis er bergensdialekten så og si utelukkende brukt på "slemme" karakterer i program for barn. Det er slik jeg ser det, viktig at barn ikke blir eksponert for stigmatiserende karakteristikker gjennom NRKs programmer på denne måten. Mener statsråden NRK bør tilstrebe en større dialektspredning ved fremstilling av negative/"slemme" karakterer?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til arbeidsministeren

  Dokument nr. 15:1047 (2010-2011)

  Innlevert: 11.03.2011

  Sendt: 11.03.2011

  Svart på: 17.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  I avisa Nordlys torsdag 10. mars 2011 så femkommer det i en artikkel at et voldtektsoffer nektes økonomisk støtte fra NAV fordi vedkommende fikk kr. 200 000 i erstatning for voldtekten. Erstatningen mener NAV at vedkommende skal bruke til å leve for og derfor ikke er kvalifisert til støtte. Mener statsråden det er riktig at erstatning for voldtekt, skal brukes til helt nødvendig livsopphold og at erstatning diskvalifiserer til økonomisk støtte fra NAV, og hva vil statsråden gjøre i denne konkrete saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:848 (2010-2011)

  Innlevert: 07.02.2011

  Sendt: 09.02.2011

  Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

  Svart på: 21.02.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

  I avisa i Tromsø 5. februar så fremkommer det at nordnorsk næringsliv mener at den statlige anbuds- og leveransepolitikken som nå føres er et stort problem for næringslivet i nord. Det fremkommer i reportasjen at det blir stadig vanskeligere å delta og være ansett som kvalifisert for statlige anbudsprosesser og leveranser. Årsaken er endring av krav, noe som medfører at nye og mindre bedrifter blir ekskludert. Hva vil statsråden gjøre for at nordnorsk næringsliv ikke blir diskvalifisert mht. leveranser og anbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:787 (2010-2011)

  Innlevert: 31.01.2011

  Sendt: 31.01.2011

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Svart på: 07.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Undertegnede viser til at organisasjonen Special Olympics Norway har blitt utsatt for sanksjoner fra Norges Idrettsforbund, som en følge av sitt samarbeid med EuroLotto. Undertegnede er av den oppfatning at dette er en svært urettferdig behandling, som medfører et angrep på ekte idrettsglede blant en sårbar gruppe mennesker. Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med situasjonen knyttet til Special Olympics Norway og Norges Idrettsforbund?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

  Dokument nr. 15:754 (2010-2011)

  Innlevert: 25.01.2011

  Sendt: 26.01.2011

  Svart på: 03.02.2011 av justisminister Grete Faremo

  Ifølge avisa ITromsø fredag 21. januar 2011, så blir færre saker fra Troms politidistrikt ført for retten og etterforskning av mange saker blir liggende på politihuset. Årsaken til dette er mange store saker og manglende resurser. Hva vi statsråden konkret gjøre for at Troms politidistrikt får tilført nødvendige ressurser for å få flere saker til retten?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:747 (2010-2011)

  Innlevert: 24.01.2011

  Sendt: 25.01.2011

  Svart på: 01.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

  Det er åpenbart at reglene når det gjelder momskompensasjon er utformet uklart, noe som har medført at svært mange søkere har misforstått og ikke søkt momskompensasjon som de har krav på. I tillegg er det åpenbart at kommunikasjon til idrettslagen og klubbene vedrørende momskompensasjon har vært svært mangelfull. Hva vil statsråden gjøre for idrettslag og klubber som ikke har tolket reglene riktig mht. momskompensasjon kan få en ny mulighet til å søke og dermed få de midler de har krav på?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:640 (2010-2011)

  Innlevert: 10.01.2011

  Sendt: 11.01.2011

  Svart på: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

  E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø er en av de mest ulykkesbelastede veistrekninger i landet med over 20 drepte siden år 2000. Bare i Lavangsdalen isolert sett er det 11 som har omkommet de siste 7 årene. Svært mange av disse alvorlige ulykkene er møteulykker, bl.a. fredag 7. januar i år da 5 mennesker omkom. Et svært godt virkemiddel for å hindre møteulykker er midtskille eller veideler. Hva vil statsråden konkret gjøre for raskt forbedre trafikksikkerheten på denne veistrekningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:414 (2010-2011)

  Innlevert: 01.12.2010

  Sendt: 02.12.2010

  Svart på: 14.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Regjeringen har i praksis skrinlagt CO2-rensing på Kårstø, samtidig som Mongstad rensing er utsatt til tidligst 2018. Begge prosjektene var forutsatt gjennomført innen 2020 i Klimakurs fremskrivninger. SVs Snorre Valen sier til Aftenposten 07.10.10 at han ikke tror regjeringen vil klare å redusere utslippene den har forpliktet seg til i Stortingets klimaforlik dersom Kårstø-rensingen droppes. Deler statsråden dette synet?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:413 (2010-2011)

  Innlevert: 01.12.2010

  Sendt: 02.12.2010

  Svart på: 09.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

  Statsråden valgte i sommer å avskjedige styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn. Avskjedigelsen skjedde med kort varsel og etter svært kort virketid for Grundekjøn. Grundekjøn ble i fjor kåret til årets styreleder. En slik prosess fremstår som lite proff fra statsrådens side. Hva er statsrådens begrunnelse for at Grundekjøn måtte byttes ut etter så kort virketid, og mener statsråden at prosessen var god og ryddig?
 • Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:355 (2010-2011)

  Innlevert: 23.11.2010

  Sendt: 23.11.2010

  Svart på: 02.12.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

  Viser til Dagens Næringsliv 22. november. I forbindelse med regjeringens strategi om at statelige etater skal legge ubearbeidet informasjon tilgjengelig for alle på like vilkår, så er Statens Kartverk fritatt for dette. Svært mange aktører og organisasjoner har protester mot dette fritaket. Hva vil statsråden konkret gjøre for materialet hos Statens Kartverk blir tilgjengelig for alle aktører og når kan dette være gjennomført?