Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Listhaug, Sylvi (1 - 8 av 8)
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1103 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Svart på: 14.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange ledere og administrativt ansatte i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge har i dag en lønn på mer enn henholdsvis 1 og 1,5 millioner kroner årlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:904 (2018-2019)

  Innlevert: 05.02.2019

  Sendt: 06.02.2019

  Svart på: 15.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren forsikre om at barn og unge under 18 år med hjerneskade også fremover skal ha mulighet til å velge mellom ulike habiliteringsprogram, også utenlandske, og at personer med hjerneskade over 18 år skal kunne fortsette å bruke dem?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:352 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:183 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at leger som bidrar til at enkeltmennesker blir utsatt for maktovergrep fra offentlige myndigheter på denne måten kan beholde sin legeautorisasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Svart på: 26.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Svart på: 19.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke, vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1531 (2011-2012)

  Innlevert: 06.06.2012

  Sendt: 06.06.2012

  Svart på: 11.06.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

  Kan statsråden garantere at norske skattepenger ikke har gått til korrupsjon i Sør- Sudan?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:384 (2011-2012)

  Innlevert: 01.12.2011

  Sendt: 02.12.2011

  Svart på: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Viser til at Arbeidstilsynet har varslet at Oslo Universitetssykehus kan få dagbøter dersom det ikke ryddes opp i de fysiske arbeidsforholdene. Undertegnede frykter at dette vil medføre ytterligere kutt i pasienttilbudet. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Arbeidstilsynets pålegg overfor Oslo Universitetssykehus om utbedring av bygningsmassen følges opp, og ikke går på bekostning av behandlingstilbudet til innbyggerne?