Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 3 av 3)
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Til behandling

  Anerkjenner regjeringen at det utelukkende finnes to biologiske kjønn, mann og kvinne?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Svart på: 14.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva er grunnen til at kulturministeren ikke har uttalt seg eller kondolert etter bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:4 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 12.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ser finansministeren noen som helst problematiske sider, prinsipielle innvendinger eller andre urettferdigheter ved at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige ervervede pokergevinster i utlandet, som de er pliktige til å betale skatt av i Norge, til sine norske bankkontoer, og mener han at det bør foretas regelmessige justeringer som gjør at nordmenn får lov å overføre disse lovlige ervervede gevinstene til sine kontoer i Norge (spesielt i lys av at de må skattes av)?