Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (81 - 100 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 01.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvorfor har ikke regjeringen sørget for at krav om lærlinger etterleves?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hvordan vil Landbruksministeren følge opp dyrevelferden og forholdende hos norske svinebønder, og vil det gjøres på en slik måte at de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil innføre et fritidskort for barn i alderen 6 til 18 år. Skal ordningen innrettes etter den universelle islandske modellen, og hvor mye vil den koste?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I november la statsråden ned 64 passkontor begrunnet med at kvaliteten og sikkerheten var for dårlig fordi saksbehandlerne ved en rekke lensmannskontor behandlet for få pass i året. Etter sentraliseringen jobber nå en rekke personer som kun ansatt er i 10% stillinger med passutstedelse. Hvordan gir dette økt kvalitet, når statsråden mente at erfarne passutstedere ved lensmannskontorer over hele Norge gjorde en for dårlig jobb?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden ta i bruk statlig regulering for etableringen av et togparkeringsanlegg på Østfoldbanen i Mosseregionen, og hvilke kriterier (jordvern, naboer, økonomi mv.) vil statsråden eventuelt legge til grunn for valg av plassering?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil forsvarsministeren ta ansvar for de negative konsekvensene av skatteskjerpelsen som Regjeringen har iverksatt for pendlerreiser i Forsvaret og ønsker han å endre disse reglene?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan statsråden komme med en oversikt over utenlandske eiere på vindkraft som er i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden klargjøre om disse hjelpemidlene kan dekkes av Folketrygden eller annet, for å bidra til at disse får hjelpemidlene de trenger for både å fungere i hverdagen for praktiske formål og for å bedre den samlede helsetilstanden og funksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil Justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er tilstede og ser Justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå "overtramp" som Staten må rette opp i?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1920 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Fins det en kriseplan for å sikre luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørskiftet 1. juli 2019, er denne kriseplanen i så fall godkjent av luftfartsmyndighetene, hvor mange av de nye flyene er klare til å fly per dags dato, og vil samtlige fly være klare til å fly 1. juli?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere som representerer nesten alle de 20 000 ansatte ved OUS. På faglig grunnlag advarer de mot direktørens plan om å legge ned Ullevål. Hva er statsrådens vurdering av den alvorlige tillitskrisen ved landets største sykehus, og er en sykehusdirektør som møter mistillit fra ansatte egnet til å fortsette i en slik jobb?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1918 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 02.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden bekrefte at dersom dette lesbiske paret i Sandnes hadde hatt en annen kjønnsidentitet som for eksempel transseksuell hadde denne saken ikke blitt etterforsket som hatkriminalitet men heller som innbrudd og hærverk, og når har statsråden tenkt å fremme et lovsak om dette til stortinget som kvitterer ut vedtaket vist i begrunnelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1917 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva gjør statsråden for å få fortgang i sikringen av Oslofjordkryssingen på E134?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1916 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 09.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Foreligger det et objektivt ansvar for oppreisningserstatning fra det offentlige, i saker hvor privatpersoner har blitt underlagt omfattende tvang, uten at myndighetene har hatt hjemmel i lov og hvordan vil regjeringen i så tilfelle sikre at dette følges opp på en skikkelig måte overfor alle de dette måtte gjelde?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1915 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Barn over 18 år som går på videregående skole eller tilsvarende, kan inngå avtale eller søke om at barnebidrag fastsettes av NAV. Vil statsråden vurdere å ta initiativ til at søknadsplikten for barnet om å få tilskudd, omgjøres til søknadsplikt for den av foreldrene som ikke har forsørgeransvar om å slippe?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1914 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvordan vil justisministeren følge opp lovbrudd knyttet til dyrs velferd?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1913 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Det har vært skremmende avsløringer av overtramp, brudd på loven og rett og slett dyreplageri i norsk svinehold. Hittil har mye vært avfeid ved at det kun er enkeltsaker. Men når så mange, grove enkeltsaker dukker opp, synes det å være systemsvikt. Hvilke grep vil statsråden nå ta for at norsk svinehold skal være innenfor lovverket og få en standard på dyrevelferd som vi kan være stolte av, og vil hun bringe dette spørsmålet inn i jordbruksforhandlingene og vurdere en effektiv, offentlig dyrevelferdsmerking?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1912 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden komme SJ og innbyggerne langs Dovrebanen i møte ved å sikre nødvendig infrastruktur som krysningsspor slik at målet om totimersfrekvens kan realiseres mellom Trondheim og Oslo?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1911 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke behandlende avdelinger i alle landets helseforetak holder sommerstengt i løpet av sommeren, og hvor lenge?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1910 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 20.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan kunnskapsministeren redegjøre for status i å få i gang ordningen til støtte fredsreiser for skoleelever, hvorfor denne ordningen latt vente på seg og hvilke tiltak statsråden vil sette i gang for å sikre at flere ungdom får erfare denne unike historiereisen til Fredsreiser?