Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Akershus (1 - 12 av 12)
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:115 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hvordan skiller den brexit-avtale som Storbritannia og EU ble enige om 17. oktober seg fra EØS-avtalen på ulike områder?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:109 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Hvordan fordeler det økte innbetalt beløp for CO2-avgift i forslaget til statsbudsjett for 2020 seg mellom ulike bransjer, og hvor stor er kompensasjonen til den enkelte bransje?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Svart på: 22.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Ville en Nordisk forsvarsunion, bestående av de fem nordiske landene, kunne erstatte NATOs evne til å forsvare norsk territorium, slik SV-leder Audun Lysbakken hevder?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:88 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Dersom Oslo etter en totalvurdering vedtar at å bygge stort og høyt på Gaustad ikke gir det beste sykehustilbudet for regionen og planene blir utsatt, vil Høie likevel sikre utbygging av Aker slik det er omtalt i budsjettet, eller vil han holde Aker som gissel mot Oslos ønske, slik han har skissert i flere uttalelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:75 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at Norge ikke vil svekke rapporteringsplikten til skattemyndighetene og at Norge i fremtiden vil ha full frihet til å stramme inn igjen rapporteringsplikten for å sikre tilsyn og hindre skatteunndragelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:74 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 21.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden garantere at regjeringen vil avvise et hvert forslag om innføring av en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge, og vil regjeringen bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom et slikt forslag vedtas av EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva var forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 1990 og i 1995, hva var forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt i 1990 og 1995, hvor stort ville forsvarsbudsjettet vært i 2020 forutsatt at forsvarsbudsjettet hadde økt tilsvarende (prosentvise økning) som statsbudsjettet siden 1990, hvor stor er fredsdividenden som denne forskjellen utgjør, hvor stor ville forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært i 2020 basert på nevnte forutsetning, og hvor stor andel av bnp ville dette utgjort i 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:38 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Når tar regjeringen sikte på å legge EUs fjerde energimarkedspakke frem til behandling i Stortinget, og hvilken prosess ser regjeringen for seg frem til dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:34 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er statsråden enig med Norsk Industri i at Norden trenger et overskudd av kraft for å være attraktiv for industrien og at det slik det ser ut i dag er ingen oppside å bygge flere kabler?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:22 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden ta initiativ til en revidering av reglene for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:21 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I sommer ble togfremføringsforskriften endret. Hvordan har Jernbanetilsynet vurdert denne endringen, og mener statsråden at sikkerheten på norsk jernbane er minst like god nå etter endringen av togfremføringsforskriften som før endringen?