Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Finnmark (1 - 20 av 36)
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Er utenriksministeren positiv til å ta kontakt med sin finske kollega for å forsøke å normalisere forbindelsene på den norsk-finske grensa i Tanadalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Til behandling

  Ifølge Prop. S 127 (2019-2020) er det ikke mulig å forsere noen havne- og farledsporsjekter i 2020. Finnes det virkelig ingen ferdig planlagte havne- og farledsprosjekter, og hvorfor kan ikke prosjekter som utvikling/utdyping av fiskerihavna i Sørvær i Hasvik kommune og utvikling av havn og farled (mudring/utdyping) i Mo i Rana startes opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Svart på: 03.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er det staten eller Troms og Finnmark fylkeskommune som i øyeblikket har ansvaret for Sørvær fiskerihavn på Sørøya i Hasvik kommune, og som dermed også har ansvaret for utbygging av havna?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1730 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Svart på: 02.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Flere kommuner i Finnmark har et nødnett som ikke fungerer slik det skal. Vil statsråden sørge for at nødnettet fungerer etter intensjonen og slik en betaler for?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1727 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Svart på: 02.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan kan fiskeriforvaltningen tillate at dem som gratis har fått tillatelser til å fange leppefisk – på vegne av det norske folk, som eier norsk fiske i felleskap – kan selge slike «fritak fra forbud» for millioner av kroner, og putte pengene i egen lomme. og hvordan har statsråden tenkt å innkreve pengene slik at de kan bli tilbakebetalt til de rettmessige eiere, dvs, kystfolket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1689 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Svart på: 29.05.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvor mye må enkeltutøvera i reindriftsnæringa akseptere som "sitt bidrag" for å å sikre ørnebetsnaden?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1687 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Svart på: 02.06.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva kan klima- og miljøvernministeren gjøre for at befolkningen i Finnmark kan fortsette å bruke snøskuter også etter 5. mai når det er slike enorme snømengder som nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1565 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Svart på: 19.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kystruten opereres nå bare av to skip på strekningen Bodø-Kirkenes tur/retur. Et så begrenset tilbud har medført utfordringer for næringslivet, blant annet for fiskerinæringen som er avhengig av å få transportert sine produkter. Vurderer departementet det som aktuelt å utvide tilbudet, både Bodø-Kirkenes og på hele strekningen Bergen-Kirkenes?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1564 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Svart på: 19.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Flere steder er det vanskelig å få flybilletter fordi flytilbudet er kraftig redusert, eksempelvis til/fra Alta. Er departementet kjent med dette, og hva kan gjøres for å bedre flytilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1517 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Svart på: 13.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Den 6. mai 1945 var Hopseidet-trageidien. Det er 75 år siden. Bør ikke de drepte få en medalje og de etterlatte få en oppreisning nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1472 (2019-2020)

  Innlevert: 30.04.2020

  Sendt: 30.04.2020

  Svart på: 07.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvor mye ville det koste å bygge en terminal eller nedskalert terminal på Veidnes ut fra Equinor sine beregninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Svart på: 04.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når det gjelder tråling og yngeldrap – hysefisket - Varangerfjorden, vil statsråden anmelde lovbryterne, begjære skipper og eier av ms «Asbjørn Selsbane» straffet; sørge for at verdien av fangsten blir inndratt; sørge for at slikt fiske ikke får fortsette i år og senere år, og sørge for at slik ressurskriminalitet ikke kvalifiserer for deltakelse i Ferskfiskordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1391 (2019-2020)

  Innlevert: 22.04.2020

  Sendt: 22.04.2020

  Svart på: 28.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Jeg ber statsråden orientere Stortinget om det finnes hjemmel for å tillate 50 metringer å fiske i Breivikfjorden – i fødestua til den rødlista kysttorsken. Kan jeg be om svar på hvor er hjemmelen, hvor finnes det vedtak som tillater dette fisket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1371 (2019-2020)

  Innlevert: 21.04.2020

  Sendt: 21.04.2020

  Svart på: 28.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Ser fiskeriministeren at det blir feil når en flåte som skal være langt fra fjærsteinan og gyteområder begynner å konkurrere med den minste sjarkflåten slik vi nå er vitne til fra Breivikfjorden på Sørøya, og er det noen som helst slags begrensinger for denne type flåte?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1260 (2019-2020)

  Innlevert: 21.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Svart på: 30.03.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan har statsråden fulgt opp anmodningsvedtak 5. april 2016 fra Stortinget, som lyder som følger: Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen, og hvordan mener statsråden at det betyr en styrking av rekrutteringen til fiske å avvikle ordningen med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1224 (2019-2020)

  Innlevert: 11.03.2020

  Sendt: 12.03.2020

  Svart på: 02.04.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Siden 2005 har fylkeskommunen og kommunene i Finnmark samarbeidet om Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (LOSA). Intensjonen er at flest mulig elever skal slippe å flytte på hybel på VG1. Gjennom LOSA gis elevene undervisning i hjemkommunen via lyd/bildeoverføring, der faglærer og elever kommuniserer i sanntid, og en veileder er fysisk tilstede i klasserommet. Udir har nylig vurdert at LOSA ikke er i samsvar med opplæringsloven og tilbudet står i fare for å måtte opphøre. Hvordan vil statsråden sikre at dette viktige desentraliserte tilbudet kan videreføres?
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1167 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Svart på: 11.03.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Vil ministeren sette inn tiltak på kort og lenger sikt for å avhjelpe krisen reindriften opplever og hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette ?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1083 (2019-2020)

  Innlevert: 27.02.2020

  Sendt: 28.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre ordningen med skadefelling av rovvilt?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1082 (2019-2020)

  Innlevert: 27.02.2020

  Sendt: 28.02.2020

  Svart på: 09.03.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvilke endringer vil statsråden gjøre i rovviltforvaltninga for å følge opp rettsavgjørelser fra Frostating Lagmannsrett 2013, Krokann-saken, og Borgarting lagmannsrett 2018, Anti-saken, samt Riksrevisjonens rapport 2019 som sier at rovviltforvaltninga ikke oppfyller intensjonene i rovviltforliket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:956 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Svart på: 21.02.2020 av fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

  Yrkesfiskere i Oslo er stengt ute fra områder pga. verning, samtidig som fritidsfiskere/turistfiske får pågå, tilsynelatende helt uten kontroll og sanksjoner. Hva vil statsråden gjøre med dette, og er praksisen til Oslo Havn med så høye kaileieutgifter for yrkesfiskere akseptable og innenfor regelverk?