Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Møre og Romsdal (1 - 20 av 62)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har vedtatt innsparinger. 130 stillinger skal bort. Hvilke dette gjelder blir klart før sommeren. Hvordan vil dette påvirke beredskapen i Møre og Romsdal, vil sykehusene være i stand til å opprettholde nødvendig beredskap, og hvordan er dette ev. sikret?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hos British Medical Journal 9. april 2019 opplyses det at WHO trakk seg som sponsor av lanseringen av EAT-Lancet Commission 28. mars i Geneve. Det kommer videre frem i saken at arrangementet fremdeles ble holdt, «sponsored by the government of Norway.» Står regjeringen bak, og vil regjeringen støtte, EAT-konseptet, og ser statsråden at dette kan få store konsekvenser for norsk landbruk i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at Høgskulen i Volda får klarsignal før sommaren om at dei kan starte bygginga av det nye mediehuset?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Til behandling

  Har myndighetene avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og i så fall hvilke, og i et innlegg i Adressa 5. juni, av Knut Kroepelien, adm.dir. i Energi Norge, blir det sagt at av 91 allerede gitte vindkraftkonsesjoner, så har en av de vært mot kommunens vilje, hvilket prosjekt var dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 06.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Dersom ein mindreårig ungdom sluttar i vidaregåande opplæring etter råd frå Oppfølgingstenesta, kven har då ansvaret for å sikre at barnet får vidare oppfølging?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2018-2019)

  Innlevert: 29.05.2019

  Sendt: 29.05.2019

  Svart på: 11.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden gi en klar tilbakemelding på om statsråden kommer til å utfase uttak av torv, slik det framkommer i brev fra miljødirektoratet 26. oktober 2018, og når dette kommer til å bli realisert?
 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1636 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at mennesker med dysmeli får økonomisk støtte til å sy om klær kjøpt i butikk, slik at de kan bruke vanlige klær slik som alle oss andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1629 (2018-2019)

  Innlevert: 14.05.2019

  Sendt: 15.05.2019

  Svart på: 24.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 og vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 om utvidet bruk av omvendt voldsalarm?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1566 (2018-2019)

  Innlevert: 06.05.2019

  Sendt: 06.05.2019

  Svart på: 09.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Betyr innholdet i Prop. 69 L (2018-2019) at tariffavtalen som gjelder for slik transport er allmenngjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1439 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Svart på: 30.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Nylig ble det kjent at Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Statsråden har tidligere varslet at beslutningen om en statlig reguleringsplan er utsatt på ubestemt tid. På denne bakgrunn har NOAH sendt brev til sine norske kunder om at de ikke lenger kan garantere uavbrutt kapasitet for mottak av farlig avfall. Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete tiltak han vil iverksette for å sikre forsvarlig handtering av farlig avfall i Norge fra i år og de ti neste?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden gjøre rede for saksgangen som vil følge etter domstolkommisjonen har lagt frem sin delrapport om domstolstruktur i oktober 2019, og vil han fremme egen sak for Stortinget dersom Justis- og beredskapsdepartementet eller Domstolsadministrasjonen legger opp til endringer i domstolstrukturen, på en slik måte at Stortinget får votert over eventuelle endringsforslag som går på sammenslåing eller nedlegging av tingretter eller jordskifteretter?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1423 (2018-2019)

  Innlevert: 09.04.2019

  Sendt: 09.04.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 24.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Mattilsynet har varslet at det er aktuelt med statlig uttak vinteren 2019, og foreløpige vurderinger krever 1 800 felte bukker for å nå 90 % av sikkerhet for smittefrihet på ett år. Dette vil ha enorme konsekvenser for brunstperioden, kalvingstidspunkt, og det er Europas største villreinstamme man setter på spill. Kan statsråden ta en ny selvstendig runde på dette og gi klart signal om at det er uaktuelt å fullføre en så stor nedslakting av villreinen?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1370 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Svart på: 08.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Det er et påtrengende behov for å stille formålstjenlige lokaler til rådighet for domstolene i Molde. Kan statsråden akseptere at Stortinget og regjeringens klare føringer tilsidesettes av Domstoladministrasjonen i påvente av Domstolkommisjonens utredning, og hva vil han gjøre for å hindre denne utsettelsen av arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1329 (2018-2019)

  Innlevert: 27.03.2019

  Sendt: 28.03.2019

  Svart på: 04.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  I statsbudsjettets behandling i stortinget, viste flertallets medlemmer fra H, Frp, Sp, V og Krf til at man politisk skal holde en armlengdes avstand fra de ulike prioriteringene, men i samme merknad kommer de med en sterkt førende bemerkning om at Moldejazz og Kongsberg jazzfestival er sammenlignbare festivaler med ulike bevilgninger. Vil statsråden påvirke fondets prioritering ut fra flertallets merknad, eller vil statsråden være tydelig på at man politisk skal holde seg unna den type prioriteringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1302 (2018-2019)

  Innlevert: 25.03.2019

  Sendt: 25.03.2019

  Svart på: 08.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helseforetaket i Møre og Romsdal behandler nå økonomiske nedskjæringer som har store konsekvenser for både ansatte og pasienter i fylket. Vil statsråden i forkant av styremøtet i helseforetaket onsdag, gripe inn i denne prosessen og vise til at det arbeidet som er gjort er utilstrekkelig, og på dette grunnlag stoppe forslagene?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1285 (2018-2019)

  Innlevert: 21.03.2019

  Sendt: 22.03.2019

  Svart på: 02.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden se på muligheten for å opprette en barnehus-satellitt i Kristiansund i Møre og Romsdal?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1284 (2018-2019)

  Innlevert: 21.03.2019

  Sendt: 22.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva er status på arbeidet med ny byggteknisk forskrift (TEK17), og vil det åpnes for at eiendommer som er utsatt for fare for fjellskred likevel kan utvides eller endres?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1227 (2018-2019)

  Innlevert: 14.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Svart på: 22.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mye ble brukt på leiekostnader for henholdsvis lensmannskontor, politiposter og politistasjoner i årene 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018, og hva er de beregnede leiekostnadene for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1171 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva er gjennomsnittlig kostnad for å ansette en nyutdannet fra politihøgskolen (årsvirkning), og ut i fra dagens politidekning: Hvor mange politifolk må det ansettes i hvert politidistrikt og i hvert fylke for at skal være en politidekning på to politifolk per 1000 innbygger i disse respektive områdene (dvs. uten nedtrekk i de områder som i dag har over 2 per 1000)?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 08.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Vil statsråden legge frem sak for Stortinget med en vurdering av det totale kostnadsbildet for kommunenes bruk av nødnett, herunder investering i nytt oppdragshåndteringsverktøy, og i så fall når?