Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Nordland (1 - 8 av 8)
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hva er tenkt fra kunnskapsministerens side ift lærernes og skolenes muligheter til å sette seg inn i de nye læreplanene , utforme læreplaner til hvert trinn samtidig som de underviser i inneværende skoleår etter Kunnskapsløftet 2006, og hvordan ser ministeren for seg at lærere og skoleledere skal kunne effektuere fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget uten en finansiserinsordning satta av til dette formålet?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:81 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har Kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å sikre at alle elever som gikk ut av ungdomsskolen i 2019 lykkes videre i utdanningsløpet, og hva har kunnskapsministeren tenkt å gjøre for å sikre at alle elever, uansett bakgrunn, fullfører ungdomsskolen våren 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Ambulanseflyet som måtte snu viser at det fortsatt er behov for nattevaktordningen som fantes tidligere ved Kristiansand Lufthavn. Pasientsikkerhet og beredskap er svekket i området. Hva vil regjeringa gjøre for å styrke beredskapen igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Hvor mange veiprosjekter har blitt avlyst så langt i 2019 på grunn av regionreformen og overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og hvilke tiltak tenker samferdselsministeren å iverksette for å forhindre avlysninger, og med det unngå oppdragstørke for lokale anleggsentreprenører?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Har regjeringen gjort seg noen beregninger på hva inntektstapet institusjonene som utdanner lærere vil tape på at de mister ett år med kandidatproduksjon if. innføringen av masterutdanning for lærere, og vil regjeringen kompensere institusjonene dette inntektstapet medfører?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:23 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5åringene. Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5 åringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kim André Haugan Schei (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:19 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva gjøres for at innbyggere rundt om i distriktene skal være sikret kommunikasjonsmuligheter når kobbernettet stenges?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:11 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Svart på: 10.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bes om en oversikt over utviklingen i statlige arbeidsplasser i kommunene i Nordland fra og med 31.12.2013 og fram til 2019?