Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (1 - 13 av 13)
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:121 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å hindre import at fôrråvarer som bidrar til utarming av økosystemer eller truer matsikkerhet i andre land, hvilke tiltak har regjeringen gjennomført for å sikre bærekraftig fôr gjennom alternative fôrråvarer som ikke legger press på økosystemer eller truer matsikkerhet lokalt eller globalt, og på hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet er disse tiltakene satt inn?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:112 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Når vil regjeringen legge fram sin varslede strategi for sirkulær økonomi, og vil denne strategien sikre at vi resirkulerer det elektroniske avfallet vårt i stedet for å eksportere det til fattige land med dårligere avfallssystemer enn Norge har?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:111 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Både utredninger bestilt av regjeringen selv, kriminalomsorgsdirektoratet og de ansatte i kriminalomsorgen peker på at effektiviseringspotensialet i Kriminalomsorgen allerede er tatt ut. Hva har regjeringen gjort for å sikre at fortsatte ABE-kutt i kriminalomsorgen ikke vil gå utover sikkerheten og tjenestetilbudet i norske fengsler
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:105 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Til behandling

  I NRK Brennpunkts "Søppelsmuglerne" avsløres en omfattende ulovlig eksport av brukt elektronisk utstyr fra Norge til Afrika. Miljødirektoratet antyder at denne virksomheten er mer organisert enn tidligere antatt. Både elektronikken som sendes ut av landet og bilene som brukes til transporten kan inneholde miljøgifter som gjør stor skade på miljøet om de kommer ut. Derfor er det strenge regler for innsamling av dette avfallet i Norge. Hva gjør statsråden for å stanse denne ulovlige og miljøskadelige eksporten?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:95 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stater som har jurisdiksjon. Mener barneministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretakelse av rettighetene til norske barn i Al Hol leiren?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:90 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Til behandling

  Statsministeren ramser i innlegget “Språk og utdanning er nøkkelen til jobb og deltakelse” på erna.no 11.10.2019 opp flere satsinger i integreringspolitikken. Hvilke økte bevilgninger i statsbudsjettet skal bidra til dette, eventuelt hva skal nedprioriteres innenfor gjeldende rammer for å oppnå forbedringene?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:89 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva er statsrådens plan for innføring av gratis SFO/AKS etter skoletid for barn som vokser opp i familier med lav inntekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Svart på: 21.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden redegjøre for hvilke nye muligheter omleggingen av opplæringstiltakene gir for introduksjonsprogrammet, og vil en kommune sammen med deltakeren i starten av programmet kunne legge opp et løp det siste året av et fagopplæringsløp hvor det gis støtte til deltakeren gjennom opplæringstiltaket og ikke introduksjonsprogrammet, og kan arbeids- og velferdsetaten garantere dette flere år på forhånd?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:82 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen undersøke klimaeffektene av norskprodusert gass fra produksjon, undersjøisk og oversjøisk transport og bruk, basert på nye og langt høyere beregninger av klimagassutslippene fra gass, hvordan vil regjeringen sikre at Norge bidrar til å redusere europeiske klimagassutslipp fra energiproduksjon på andre måter enn ved gasseksport, og hvilke konsekvenser får denne nye kunnskapen for norsk olje-, gass- og klimapolitikk?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:79 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Det gis i prop.1S ikke vurdering av prosjektets eller regionens bæreevne, utover at det vises til en formulering fra ekstern kvalitetsikrer som «pa°peker at HSØ har en robust samlet økonomisk bæreevne». Hvordan vurderer regjeringa bæreevnen i prosjektet og på regionalt nivå, er gevinstanalysen basert på virksomhetsplan eller skjønnsmessige betraktninger, har OUS gjennomført risikoanalyse av gevinstrealiseringsestimatene, og må regionen utsette investeringsplaner hvis gevinstene i OUS ikke lar seg realisere som forutsatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:58 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statens Vegvesen har avlyst konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet, fordi den eneste kvalifiserte tilbyderens tilbud lå mer enn en milliard over byggherreanslaget. Forventer samferdselsministeren at det likevel skal være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor rammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:32 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er årsaken til at Enova kutter i støttesatsene for energieffektiviseringstiltak og produksjon av fornybar energi i byggsektoren, hvordan skal dette bidra til at flere, også i lavinntektsgrupper gjennomfører disse, hvilke støttesatser økes og hva er fordelingseffekten for både kutt og økninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:14 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden forsikre om at det i dag ikke utføres kjønnsnormaliserende, ikke-medisinsk begrunnede, kosmetiske inngrep på barn før barnet selv er i stand til å samtykke?