Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (1 - 20 av 148)
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:986 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva er status på regjeringens arbeid med evalueringen av offentlighetsloven og når kan Stortinget forvente at regjeringen følger opp evalueringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden villig til å gå bort fra kravet om PCR-test ved positivt resultat på hurtigtest, og hvor raskt kan man eventuelt få på plass et selvregistreringssystem slik at vi opprettholder oversikten over nye smittede?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:981 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen utrede en produsentansvarsordning for tekstiler?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:969 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden kjent med at det er gjort eller planlagt noen evaluering av nasjonalt helsepersonellregister og foreligger det planer om å gjøre forbedringer av dette registeret slik at det blir mer anvendelig for kommuner og helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:967 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Private klinikker som bruker helsepersonell med etterspurt kompetanse til å utføre prosedyrer og kosmetiske inngrep som ikke har medisinsk betydning, utgjør en mulig ressurs som kan styrke sykehusene og kommunehelsetjenesten i en helsekrise. Vil regjeringen vurdere å benytte helseberedskapsloven til å hente inn helsepersonell fra private tjenester for å sikre forsvarlig drift av de offentlige helsetjenestene?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:926 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Svart på: 21.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Har utenriksministeren informasjon om at Russland har utplassert atomvåpen utenfor egne grenser i Europa, mener utenriksministeren at USA ikke har utplassert atomvåpen utenfor egne landegrenser i Europa, hvordan og i hvilke fora vil regjeringen bidra til at forslaget om at USA og Russland avstår fra å utplassere atomvåpen utenfor egne landegrenser skal føre til atomnedrustning og avspenning og hva mener regjeringen om forslaget om at Russland og USA skal avstå fra store militærøvelser nær hverandres grenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:922 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvilke snarlige løsninger tenker statsråden å innføre, foruten å evaluere politireformen, for å sikre folk over hele landet et tilbud om pass og ID-kort?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:920 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Når vil regjeringen fremme forslag om en krisepakke for landets studenter?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:919 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere mer skalerbare publikumsgrenser på arrangementer, for eksempel ved å skille på størrelse eller ved å innføre en prosentgrense for andelen seter som kan fylles?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:916 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Hva er lønnsnivået for ledende embedsmenn i Forsvarsdepartementet og offiserer i Forsvaret, inkludert tillegg, andre godtgjørelser og kompensasjoner, og er det mulig for offiserer og/eller departementsansatte å leie ut egen bolig under tjenestegjøring i utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:911 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Svart på: 20.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden enig i innføringen av overtredelsesgebyr til fastleger som forskriver blåresept kan svekke pasienters rettigheter og pålegge den allerede pressede fastlegeordningen en uheldig tilleggsbyrde og vil hun foreta seg noe for at den trekkes tilbake?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:888 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen vurdere om studentsamskipnader, som så langt ikke har vært berettiget koronakompensasjon kan bli inkludert i lønnsstøtteordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden greie ut om korleis stoda er på sakshandsaminga for saker klaga inn for Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement, særleg om kva regjeringa no har for tiltak for å rette på den lange sakshandsamingstida?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:870 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Vil utenriksministeren vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:858 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 11.01.2022

  Svart på: 17.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Danmarks forsvarsdepartement varslet i går at de vil sende en fregatt og fire kampfly til Baltikum etter forespørsel fra NATO. Har Norge fått noen henvendelse fra NATO eller NATO-allierte om å sende norske styrker til Baltikum eller andre steder nær Russlands grenser i lys av den tilspissede situasjonen mellom Russland og NATO?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:839 (2021-2022)

  Innlevert: 07.01.2022

  Sendt: 10.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva er status for godkjenning av Bypakke Bodø fase 2?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:827 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke vurderinger er foretatt når det kommer til innkjøpet av droner fra DJI og mener regjeringen det er forsvarlig å gå til innkjøp av droner som er brukt til overvåkning av uigurer i Xinjiang eller som utgjør en risiko for at data kan komme på avveie?
 • Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:825 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Rette vedkommende: Utviklingsministeren

  Svart på: 13.01.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  I Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022 omtales den dramatiske og negative situasjonen i flere av Norges 17 partnerland i utviklingspolitikken, som Afghanistan, Etiopia, Colombia og Myanmar. I lys av dette varslet Solberg-regjeringen at det var igangsatt en revisjon av partnerlandsstrategien for enkelte av disse landene. Den negative utviklingen har i enkelte av landene er siden blitt forverret. Hvordan arbeider regjeringen med revisjoner av strategiene?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:838 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 10.01.2022

  Svart på: 18.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Kan regjeringen og statsråden gjøre rede for hvilke vurderinger som ligger bak å fortsette på rødt nivå nasjonalt for videregående skole og gjøre forskjell på grunnskole og videregående når smittetallene i noen regioner er såpass lave, og ser regjeringen for seg å følge anbefalingene ifra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barneombudet når man utformer tiltak for videregående skole i tiden framover?