Skriftleg spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:229 (1997-98)
Innlevert: 12.06.1998
Sendt: 12.06.1998
Svart på: 17.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Minerva videregående skole søkte i august 1996 om å bli godkjent som privat videregående skole for håndverks- og industrifag etter lov om videregående opplæring, uten rett til statsstøtte. I november 1996 søkte skolen om godkjennelse etter privatskoleloven. Ingen av søknadene er besvart.
Når vil skolen få svar på søknadene?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I brev av 15. juni 1998 er det gitt avslag på søknaden om godkjenning av Minerva videregående skole i Rogaland. Når det gjelder søknaden om etablering av skoletilbud i Oslo, er søker invitert til et møte for å drøfte saken.