Skriftleg spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:480 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Svart på: 26.06.2001 av helseminister Tore Tønne

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Situasjonen ved Sykehuset Østfold har vært preget av konflikter, motsetninger og personalproblemer etter omorganiseringen 1.1.98. Svært mange ledere og nøkkelpersoner med lang erfaring og kunnskap om endringsprosesser i offentlig virksomhet har sagt opp sine stillinger. Arbeidsmiljøet gjenspeiles av påstander om sjikane, mistenkeliggjøring og utfrysing fra ledelsens side. De mange problemene går utover pasientene.
Hva vil helseministeren foreta seg for å rydde opp i forholdene?

Grunngiving

Siden sammenslåingen av fem fylkessykehus til Sykehuset Østfold, som har 3 500 ansatte, har 11 av 16 toppledere sluttet. Forholdene oppleves konfliktfylte med en polarisering mellom ledelse og ansatte som er uholdbar. Konflikten virker fastlåst, og det er et stort behov for raskt å løse problemene slik at sykehuset kan fungere tilfredsstillende. En langvarig konfliktsituasjon viser at det ikke er evne eller vilje til å få ryddet opp. Derfor er det et sterkt behov for at sentrale helsemyndigheter tar et ansvar og gir saken høy prioritet slik at sykehuset raskt kommer på rett kjøl.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Sykehuset Østfold eies av Østfold fylkeskommune, som også har det overordnede ansvar for styringen. (Det er ikke oppnevnt et styre for sykehuset.) Det er ut fra dette Østfold fylkeskommune som må rydde opp i de angivelige konflikter, motsetninger og personellproblemer. Jeg vil imidlertid følge utviklingen nøye i tiden fremover, bl. a. med tanke på den statlige overtakelsen av eieransvaret fra årsskiftet.