Skriftleg spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:590 (2001-2002)
Innlevert: 30.09.2002
Sendt: 30.09.2002
Svart på: 04.10.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil statsministeren bidra til øke oppmerksomheten rundt internasjonale CITES-bestemmelsene og arbeidet for å stoppe handel med truede dyrearter ved å bekrefte overfor Toll- og avgiftsdirektoratet at han ikke har noe imot at elfenbensgavene han mottok under et offisielt besøk i Nigeria blir utstilt i Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo, sammen med en utfyllende dokumentasjon om elefanter?

Grunngiving

Statsministeren fikk under et offisielt besøk i Nigeria i februar 2000 flere elfenbensgaver som ble tatt med til Norge. Det har vært ulovlig siden 1975 å ta med seg elfenben inn i Norge. Etter at innførselen ble kjent ble elefanttennene og en elfenbenskrukke oversendt Toll- og avgiftsdirektoratet. Saken ble politietterforsket og henlagt fordi statsministeren ikke var personlig involvert i mottagelsen av gavene.
Museumsdirektør Elen Roaldset ved Universitetet i Oslo har søkt Toll- og avgiftsdirektoratet om å få stille ut tennene i samlingen til Zoologisk museum. UiOs henvendelse til Statsministerens kontor ble oversendt Toll- og avgiftsdirektoratet. Og svaret fra tolldistriktssjef Odd Arne Kristiansen er så langt nei. Han sier til Dagens Næringsliv 16. juni 2002 at "de ikke har mottatt noe signal fra Statsministerens kontor om at Bondevik ikke har noe imot at tennene stilles ut på museum. Saken er overlatt til oss uten noen føringer. Hvis Statsministerens kontor hadde gitt føringer, ville vi tatt dem med i vurderingen". Statsministeren har tidligere uttalt seg positiv til at elfenbenet blir utstilt: "Det er staben min som har håndtert denne saken, men det har vi nok ikke noe imot," sier statsministeren til Nettavisen den 1. august 2002. Det kan derfor se ut til at en manglende bekreftelse fra statsministeren til tolldistriktssjefen om at universitetet godt kan få tennene fører til at de vil støve ned på tollageret.

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Svar

Kjell Magne Bondevik: Elfenbensgavene fra det offisielle besøket til Nigeria og Mosambik i februar 2000 ble i juni 2002 overlevert Toll- og avgiftsdirektoratet. Statsministerens kontor har overlatt til tollmyndighetene å behandle og avgjøre forespørselen fra Universitetet i Oslo om å få ta hånd om elfenbensgavene uten å legge føringer på behandlingen. Oslo og Akershus tolldistrikt har tatt stilling til henvendelsen i lys av tidligere praksis i lignende saker.