Skriftleg spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:517 (2004-2005)
Innlevert: 17.02.2005
Sendt: 18.02.2005
Svart på: 01.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Vil statsråden ta initiativ til en utreding av om det er mulig å bygge ny sentralarrest inne i det nåværende Politihuset, nå som 3 etasjer blir ledige når PST flytter ut, og vil statsråden ta initiativ til at det foretas en utreding om hvorvidt området hvor dagens verkstedsbygg og garasje ligger, kan brukes til enten som et påbygg eller som resultat av at eksisterende bygg rives og erstattes av et nytt bygg, slik at bygging av ny sentralarrest kan realiseres uten forringelse av Botsparken i Oslo?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Når PST flytter inn i sine nye lokaler, vil det bli frigjort ca. 3 000 kvm i Politihuset, mens behovet for politiarresten er 4 400 kvm. I tillegg til at lokalene er små, er takhøyden for lav til å kunne takle nødvendige ventilasjons- og kjølerør, samt et nytt og omfattende rørsystem for vann og kloakk til hver celle. Det må støpes nye vegger i betong, vinduene må byttes ut med glass som tåler ekstreme belastninger og det må legges varmekabler og lages sluk utenfor hver dør i korridoren.

For å kunne gjennomføre en så omfattende ombygging, vil restaureringsarbeidet sannsynligvis kreve at de tre frigjorte etasjene må rives og bygges opp igjen.

Oslo politidistrikt har i tidligere utredninger vurdert muligheten for å bygge ny sentralarrest der verkstedet og garasjen ligger. Dette alternativet er lagt til side av flere grunner.

For det første utfører verkstedet service og reparerer Oslo politidistrikts 360 kjøretøyer. En flytting av denne virksomheten vil medføre lengre ventetid og dårligere service av de operative kjøretøyene som skal være i drift hele døgnet. Videre er grunnflaten liten, og man må derfor ha mange etasjer med celler, og får således behov for større ressurser for å kontrollere arrestantene. De nåværende betongdekkene er ikke dimensjonert for å tåle en arrestbygning, og omfattende refundamentering vil være nødvendig. I garasjearealet er det for liten takhøyde for å kunne bygge om til arrest. I tillegg til dette vil Politihuset få svekket en fra før dårlig parkeringskapasitet ved bygging av arrest i parkeringsarealet.

Oslo politidistrikt har benyttet eksperthjelp for å utrede spørsmålet om å bygge ny sentralarrest der dagens verkstedsbygg og garasje ligger, og er på grunn av de høye kostnadene og kompleksiteten i prosjektet blitt frarådet dette.

Oslo politidistrikt leier i dag en rekke kontorer til høy pris utenfor Politihuset. Det har lenge vært planlagt at politidistriktet skal overta lokalene som PST flytter ut av, slik at man kan avslutte de eksterne leieforholdene.

Jeg vil fortsatt gå inn for at det så snart som mulig bygges ny sentralarrest med utgangspunkt i eksisterende godkjente planer.