Skriftleg spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:887 (2005-2006)
Innlevert: 15.05.2006
Sendt: 16.05.2006
Svart på: 24.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Vil Regjeringen ta kontakt med irakiske myndigheter med sikte på snarlig retur av mulla Krekar til sitt hjemland?

Grunngiving

Iraks nasjonalforsamling ventes om få dager å ta i ed sin nye, ordinære regjering under ledelse av påtroppende statsminister Maliki. De tre største etnisk-religiøse gruppene, og alle geografiske deler av Irak, vil være representert i både regjering og parlament. Dette er et betydelig skritt fremover for stabilitet og politisk styring av Irak. Det bør derfor nå være grunnlag for å på ny ta kontakt med irakiske myndigheter med sikte på snarlig retur av mulla Krekar til sitt hjemland.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen Stoltenberg II står fast ved vedtaket om å utvise Faraj Najmuddin Ahmad, alias mulla Krekar, fra Norge. Det er ønskelig å returnere ham til Irak så snart det kan la seg gjøre.

Som det fremgår av vedtaket fra Utlendingsnemnda som ble fattet etter instruks fra daværende statsråd Erna Solberg, vil Faraj ikke bli returnert så lenge det foreligger et returhinder som følge av våre forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3.

Situasjonen i Irak er uoversiktlig og menneskerettighetssituasjonen er komplisert. Av media har det bl.a. fremkommet at det avsies dødsdommer som følge av ny anti-terrorlovgivning. Det er i denne sammenheng positivt å se fremskritt i den politiske reformprosessen i Irak. Det er viktig at det nå går i retning av en avklaring om regjering og sentrale myndigheter. Dette gir grunnlaget for en dialog med irakiske myndigheter. Jeg vil understreke at norske myndigheter, herunder vår ambassade i området, følger opp saken med en fortløpende vurdering av situasjonen.Vi må nok imidlertid innse at det ikke finnes noen raske løsninger i denne saken og at det kan bli nødvendig å ta tiden til hjelp.