Skriftleg spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1205 (2005-2006)
Innlevert: 20.09.2006
Sendt: 21.09.2006
Svart på: 28.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I Soria Moria loves det er industrikraftregime, selv om Samarbeidsregjeringen konkluderte med at det vil være svært krevende å etablere et slikt regime pga. EØS-avtalen. Statsråden har bekreftet at det kommer et slikt regime i løpet av høsten.
Står det fast at Regjeringen vil fremlegge et industrikraftregime overfor Stortinget i høstsesjonen?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er et mål for Regjeringen å sikre norsk kraftintensiv industri forutsigbare rammebetingelser, som kan legge til rette for langsiktig industriell aktivitet. Regjeringen arbeider derfor for å finne gode ordninger for denne industrien som er innenfor rammen av EØS-avtalen. Dette er et krevende arbeid hvor det blant annet må ses hen til utviklingen i EU sentralt og i de ulike EU-landene. Den negative virkningen på denne industriens konkurranseevne av betydelig økte kraftpriser er ikke et særnorsk, men et europeisk problem.

Min ambisjon er fortsatt å kunne skissere en ordning for denne industrien i løpet av høsten, om ikke nødvendigvis i form av et ferdig utarbeidet framlegg for Stortinget. Jeg erkjenner imidlertid at arbeidet er krevende, og at EØS-avtalen i betydelig grad innskrenker handlingsrommet for særnorske tiltak.