Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1144 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Svart på: 14.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Endre Skjervø (FrP)

Spørsmål

Endre Skjervø (FrP): Medfører det riktighet at stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene nå reiser rundt og innvilger "fri rettshjelp" på vegne av myndighetene?

Grunngiving

Lørdag 26. mai skriver Trønder-Avisa at onsdag 23. mai kom stortingsrepresentantene Ingrid Heggø og Arild Stokkan-Grande, med "gladmeldingen" om at søstrene til en namsoskvinne nå vil få fri rettshjelp. Namsoskvinnen ble drept i Irak av ektemannen. Søstrene ønsker å få overført foreldreretten, og at barna får arverett og rett til forsikring, men lovverket er dessverre slik at det i dag at faren, som er dømt til døden i Irak, som fortsatt har foreldreretten over deres tre barn.
Søsteren gir overfor Trønder-Avisa uttrykk for stor glede og lettelse over at myndighetene imøtekommer deres ønske om fri rettshjelp, noe undertegnede også deler. Men det fremstår som noe spesielt at det er stortingsrepresentanter som fremfører budskapet om innvilgelse av fri rettshjelp i Norge.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Søknader om fri rettshjelp som den foreliggende, skal behandles og avgjøres av fylkesmannen. En eventuell klage over fylkesmannens vedtak skal behandles og avgjøres av justissekretariatene.

I denne saken avslo fylkesmannen søknaden om fri rettshjelp. Justissekretariatene omgjorde senere fylkesmannens vedtak.

Stortingsrepresentantene tok opp spørsmålet vedrørende fri rettshjelp med politisk ledelse i departementet. Det ble da informert om at fylkesmannens avslag ville bli omgjort, slik at de tre barna får innvilget fri rettshjelp, og at stortingsrepresentantene kunne opplyse familien om dette.

Jeg vil berømme stortingsrepresentantene som tok opp denne viktige saken.