Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1191 (2008-2009)
Innlevert: 15.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Svart på: 20.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge deles som regel opp i 2 eller 3 prisområde. Kraftprodusentene forventer da at de konkurrerer i det prisområdet som deres kraftverk fysisk ligger i. For eksempel vil et småkraftverk som fysisk ligger innenfor grensen til prisområdet i Midt Norge, forvente å konkurrere i det markedet, og ikke i prisområdet for Sør Norge.
Er fysisk beliggenhet for kraftverket det avgjørende i forhold til hvilket prisområde man konkurrerer i, eller er det andre forhold som kan påvirke dette?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I henhold til forskrift om systemansvar § 5 skal systemansvarlig (Statnett) fastsette elspotområder for å håndtere store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet. I tillegg skal systemansvarlig normalt fastsette separate elspotområder ved forventet energiknapphet i et avgrenset geografisk område.

Hensikten med elspotområder er å utnytte den fysiske kapasiteten i kraftsystemet best mulig, både når det gjelder produksjon og ledningsnett, og bl.a. sørge for at kraften ”flyter” i riktig retning.

Det er kraftverkets fysiske tilkoblingspunkt i nettet som er avgjørende for hvilket elspotområde kraftverket plasseres i. Elspotområdets utstrekning beskrives i markedsmeldinger på Nord Pools hjemmeside. Grensene mellom områdene per i dag er trukket som følgende:

- Elspotområdene NO1 (Sør-Norge) og NO2 (Midt-Norge) er delt på 300kV Øvre Vinstra - Vågåmo, 132 kV samleskinne Litjfossen og 132 kV samleskinne Åskåra.

- NO2 (Midt-Norge) og NO3 (Nord-Norge) er delt på 300 kV Tunnsjødal-Namsos og 300 kV Tunnsjødal-Verdal

Er kraftverket fysisk tilkoblet området Midt-Norge (NO2) mottas NO2-pris for kraftproduksjonen. Dette betyr at kraftverk i en kommune eller et fylke kan plasseres i ulike elspotområder.