Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1398 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Svart på: 29.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): En eiendomsutvikler, som er norsk statsborger, ble i februar 2009 dømt til fengsel i 9 år og 4 måneder i Brasil. Dommen baserer seg i all hovedsak på opplysninger i en foreløpig økonomisk rapport fra Økokrim i 2007. Dommen som er på 132 sider, er på portugisisk, men baserer seg på norske opplysninger.
Vil utenriksministeren sørge for at dommen blir oversatt til norsk slik at den dømte og hans norske forsvarer har mulighet til å gjennomgå dommen slik at rettssikkerheten til en norsk statsborger blir ivaretatt på en god måte?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ansvaret for å yte økonomisk støtte knyttet til rettsprosesser i utlandet ligger hos Fylkemannen i Oslo og Akershus som kan gi bistand etter søknad om fri rettshjelp. Utenriksdepartementet har på sin side ikke mulighet for å dekke slike utgifter, inkludert oversettelser.