Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1503 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Svart på: 02.09.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med finansiering av trafikkflygerutdanningen ved Bardufoss uttaler samferdselsministeren til Troms Folkeblad: "Jeg er lut lei kunnskapsdepartementets ansvarsfraskrivelse når det gjelder trafikkflygerutdanning."
Er statsråden enig i denne uttalelsen?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 26. august 2009, til kunnskapsministeren fra representanten Øyvind Korsberg, angående trafikkflygerutdanning og uttalelse fra samferdselsministeren. Saken faller inn under mitt ansvarsområde og jeg vil derfor svare på spørsmålet.

Jeg har uttalt at jeg vil bidra til å legge til rette for luftfartsutdanning ved Universitetet i Tromsø. Universitetet i Tromsø er derfor tildelt 5 mill. kroner som bidrag til å finansiere utdanningen både i 2008 og 2009, jf St.prp. nr. 1 (2007-2008), Budsjett-innst. nr. 12 (2007-2008), St.prp. nr. 1 (2008-2009) og Budsjett-innst. nr. 12 (2008-2009). Det er imidlertid ikke gitt lovnader om fullfinansiering av utdanningen, og Stortinget har heller ikke prioritert denne i sine budsjettvedtak.

Universiteter og høyskoler finansieres ved et rammetilskudd til institusjonene. Institusjonene fastsetter selv, innenfor de faglige fullmakter de har etter universitets- og høyskoleloven, hvilke studier de vil tilby. I tråd med sine fullmakter valgte Universitetet i Tromsø å starte opp utdanning i luftfartsfag høsten 2008.