Skriftleg spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:441 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Svart på: 13.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Dokument nr. 15:57 (2008-2009) vedrørende spørsmål om når man kan forvente en revidering av lov om motorferdsel i utmark, svarer statsråden at dette kan komme våren 2009. I Dokument nr. 15:628 (2008-2009), omhandlene samme spørsmål, er svaret fra statsråden at et slikt forslag kan komme høsten 2009.
Stortinget er fortsatt ikke forelagt forslag til ny lov om motorferdsel i utmark - når kan vi forvente at dette kommer?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I den politiske plattformen for flertallsregjeringen heter det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark. Jeg kan ikke ennå fastsette et tidspunkt for når denne gjennomgangen er fullført og derfor heller ikke når saken eventuelt kan legges fram for Stortinget.