Skriftleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:510 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Svart på: 02.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Lofotposten og Harstad Tidende har tatt opp forholdene rundt lading av batterier på våre ubåter etter at basen Olavsvern er besluttet nedlagt. Alternativet nå er å sende ubåtene til Bergen for å få ladet dem opp, noe som svekker forsvarsevnen vår og er en dårlig økonomisk løsning.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden vil gjøre noe f. eks. å opprettholde Olavsvern frem til man eventuelt har mulighet til å gjøre det i Ramsund, noe som igjen vil gi en bedre totalløsning?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som angitt i mitt svar på spørsmål nr. 472 fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen av 22. januar 2010, vil nødvendig støtte til Sjøforsvarets operative enheter på oppdrag i Nord-Norge ivaretas hovedsakelig fra Ramsund orlogsstasjon, supplert av mobil logistikk og sivile havner/verft.

Det behov for lading av undervannsbåtenes batterier som kan oppstå mens de opererer i Nord-Norge, vil bli ivaretatt ved etablering av en kapasitet for lading i Ramsund. Forsvaret opplyser at de er i dialog med Forsvarsbygg for å få på plass en slik kapasitet. Eventuelt behov for ladekapasitet inntil den permanente løsningen er etablert kan ivaretas av en mobil løsning, som kan benyttes i Ramsund.

Forsvaret opplyser at de operative forutsetningene for understøttelse av undervannsbåter når de opererer i Nord-Norge, ikke er endret i forhold til tidligere vurderinger. Det er ifølge Forsvaret ikke et operativt behov for en midlertidig ladekapasitet ved Olavsvern.