Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Svart på: 18.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til at Norge kan øke sin eksport av trelast/trevarer?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen arbeider aktivt for trevareindustrien gjennom å legge til rette for bedre markedsadgang i utlandet. Mesteparten av norsk eksport av trevarer og trelast går til våre nordiske naboer. Fri markedsadgang til disse landene sikres gjennom EØS-avtalen. I andre markeder møter eksportørene toll. Derfor forhandler vi for tiden med blant annet Kina, India og Ukraina om bedre rammebetingelser. I handelsavtaleforhandlingene prioriteres økt markedsadgang for industrivarer, inkludert trevarer og trelast.

Det offentlige virkemiddelapparatet spiller også en viktig rolle. Innovasjon Norges ”Trebasert Innovasjonsprogram” har som målsetning at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke. Sentrale tiltaksområder i 2010 er økt bruk av tre i bymessig bebyggelse, industrialisering av produksjonsprosesser og i landbrukets egen bygningsmasse. Bedriftsutvikling, teknologiutvikling og kompetanseheving vil bidra til at norske trevareeksportører kan styrke sin internasjonale konkurransekraft.