Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1531 (2009-2010)
Innlevert: 28.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Svart på: 05.07.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Dagsavisen 6. mai krever SV ved, Snorre Valen, hyppigere oppdateringer på fremdrift på bygging av CO2-renseanlegget på Mongstad, helst hver 14 dag.
Vil statsråden etterkomme representanten Valens ønske og oppdatere Stortinget jevnlig/oftere på fremdrift på Mongstad?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er et betydelig arbeid som gjenstår før investeringsgrunnlaget for fullskala CO2-fangst på Mongstad kan ferdigstilles og legges fram for Stortinget. Som jeg redegjorde for under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 18. juni i år, vil jeg komme tilbake til Stortinget etter hvert som planleggingsarbeidet skrider fram. I første omgang betyr dette at jeg i forbindelse med statsbudsjettet for neste år, som framlegges tidlig i oktober, på ordinær måte vil orientere Stortinget om planleggings- og forberedelsesarbeidet som er gjennomført, og om arbeidet som planlegges gjennomført i 2011. Jeg vil på den måten bidra til Stortingets kunnskap og forståelse av både mulighetene og utfordringene som ligger i det videre arbeidet med fullskala CO2-fangst på Mongstad.