Skriftleg spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1607 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Svart på: 01.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Søndag ettermiddag den 11. juli gikk det et steinras på E39 ved Trybakken i Søgne. Søgne ligger i Vest-Agder. Det verst tenkelige skjedde, og en mann i 50 årene ble drept.
Vil statsråden snarest bevilge penger til rassikring av dette området, eller må vi vente til enda flere liv går tapt?

Grunngiving

Ifølge NRK Sørlandssendinga og Fædrelandsvennen var Statens Vegvesen klar over rasfaren på E39 i Søgne kommune. Derfor er strekningen på Vegvesenets prioriteringsliste/ønskeliste for rassikring.
Statens vegvesen melder at det ikke er bevilget penger til rassikring i dette området, men at de venter og har ventet på å få midler til arbeidet.
Det er i gjennomsnitt ca. 2000 rashendelser pr år, og det er i dag anslått hele 1756 rasfarlige strekninger som omfatter 765 km vei. Regjeringen lovet i sin NTP (Norsk Transportplan) 2010 - 2019 at de skulle bruke 1 mrd. kroner i året i rassikring. men ligger allerede vel 177 mill. kroner på etterskudd. Nå da regjeringen allerede ligger så langt etter sin NTP, da kan man bare undres over hvor stort etterslepet vil være ved årsskiftet. Opplyser om at nevnte NTP fra regjeringen trådte i kraft fra 1. januar i år. Fremskrittspartiet foreslo i sin alternative NTP å bruke 977 mill. kroner mer enn regjeringen gjennom en investeringsramme for rentekompensasjon, i tillegg til 200 mill kroner som ordinær bevilgningsøkning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter den tragiske hendelsen i sommer er det foretatt nye vurderinger av rasfaren på strekningen. Etter en foreløpig gjennomgang har Statens vegvesen besluttet at det skal gjennomføres grundigere undersøkelser, blant annet med helikopter. Resultatet av disse undersøkelsene vil sammen med tidligere vurderinger danne grunnlag for forslag til sikrings- tiltak på strekningen. Dersom undersøkelsene viser at det må gjøres umiddelbare tiltak, vil dette bli gjort. I den regionale rassikringsplanen er strekningen vurdert som middels høyt prioritert, og rensking, bolting og oppsetting av nett er vurdert som aktuelle tiltak. Kostnadene ved dette er anslått til 15 mill. 2007-kr. Mer omfattende tiltak må vurderes gjennom det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.