Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1661 (2009-2010)
Innlevert: 02.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Svart på: 10.09.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Fra 1. juni 2010 innførte regjeringen sperre på bruk av nordmenns kredittkort i utlandet på alle steder som også drev med pengespillvirksomhet. Dette kan innebære problemer for nordmenn som reiser i utlandet.
Kan finansministeren redegjøre for hvor vidtfavnende denne begrensningen i kortbruk er i praksis, og finnes det opplysninger om hvor mange tilfeller av slik hindring av kortbruk som har forekommet?

Grunngiving

Forskrift av 19. februar 2010 nr. 184 om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse trådte i kraft 1. juni i år. Denne setter begrensninger på nordmenns bruk av kort i utlandet på steder som også omsetter pengespill. Ettersom pengespillvirksomhet og hotellvirksomhet drives i sammenheng i byer som Las Vegas og hotellcasinoer i indianerreservater, f.eks. i Oneida i Green Bay i USA, er det grunn til å tro at booking av hotell her kan ha medført problemer for norske reisene (men ikke nødvendigvis spillende). Problemer kan også antas å oppstå på en liten kiosk i f.eks. Sverige, som omsetter spill i tillegg til annet salg.
Det bør være mulig å innhente opplysninger om hvor mange tilfeller det har vært av betalingshindringer på grunn av dette forbudet, og det vil være relevant i forhold til hvor stor innskrenkning av nordmenns frihet denne bestemmelsen har forårsaket.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Forbudet som ble innført fra 1. juni 2010 pålegger banker og betalingsinstitusjoner å stanse betaling fra norske betalingskort til pengespilloperatører som ikke har tillatelse til å tilby sine pengespilltjenester i Norge. Målet med forbudet er å begrense den store omsetningen av pengespill via internett fra nettsteder uten norsk tillatelse.

For å etterkomme forbudet stanser betalingsinstitusjonene betalinger med norsk betalingskort som er på vei ut av landet når transaksjonen er merket med betalingskoden for pengespilltjenester (MCC-kode) 7995.

Forbudet innebærer at de norske betalingskort som benytter MCC-kodesystemet ikke kan brukes til å betale for pengespilltjenester utenfor Norge via internett. En konsekvens av forbudet er imidlertid at disse kortene heller ikke kan brukes til å betale for slike pengespilltjenester under opphold utenfor Norge. Disse kortene vil heller ikke kunne brukes til å betale for andre tjenester som slike pengespilloperatører utenfor Norge tilbyr, f.eks. hotellopphold og restaurant- og kiosktjenester.

Ulempen med at noen norske betalingskort ikke kan brukes hos pengespill-leverandører ved opphold i utlandet kan avhjelpes på flere måter. For det første kan de berørte kortbrukerne ta ut kontanter til bruk på de aktuelle pengespillstedene. Det er heller ikke alle norske betalingskort som benytter MCC-kodesystemet. Disse kortene kan brukes i utlandet som før. Lotteri- og stiftelsestilsynet har lagt ut praktisk informasjon om konsekvensene av forbudet på sine hjemmesider. Jeg er også kjent med at betalingsinstitusjonene arbeider med tekniske løsninger som gjør det mulig å skille mellom bruk av betalingskort over internett og bruk av kort ved terminal. En slik løsning vil eventuelt kunne gjøre at norske betalingskort kan brukes i kortterminaler på steder i utlandet som tilbyr pengespilltjenester.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opplyst at de har mottatt to henvendelser fra personer som har hatt problemer med kortbetaling i utlandet. Tilsynet har også mottatt 16 henvendelser fra personer som har spørsmål ved forskriften eller hvordan de skal betale i utlandet. Jeg har ikke oversikt over hvor mange transaksjoner som er avvist som følge av forbudet. Mitt inntrykk er likevel at de ulemper forbudet har medført for nordmenn i utlandet har avtatt i løpet av sommeren etter hver som konsekvensene av forbudet er blitt kjent for kortbrukerne og betalingsinstitusjonene.

Jeg understreker for øvrig om at formålet med forbudet er å begrense problemet med spilleavhengighet knyttet til pengespill som tilbys via internett uten norsk tillatelse. Statistikk fra hjelpetelefonen for spilleavhengige tyder på at det første og fremst er slike ukontrollerte pengespilltilbud via internett som skaper problemer med spilleavhengighet i Norge i dag. Lotteri- og stiftelsestilsynet har iverksatt en undersøkelse som i desember 2010 vil kunne gi nærmere svar på om kjøp av slike pengespill er redusert som følge av forbudet. Den kommende statistikken fra hjelpetelefonen for spillavhengighet vil også gi indikasjon på om spillproblemene har gått ned som følge av forbudet.