Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:212 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Svart på: 09.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utgangspunktet for å innføre nye elektroniske rutiner er oftest at man skal gjøre ting mer effektivt og raskere. Det stikk motsatte har nå skjedd i forbindelse med innføring av ny trafikkopplæringsforskrift, og nå må man vente i minst tre virkedager før man kan kjøre opp til førerprøven. Før kunne man gjøre dette dagen etter at man var meldt opp.
Mener statsråden at dette er fremskritt, og vil statsråden omgjøre forskriften slik at ventetiden reduseres slik den var før endringen?

Grunngiving

Den nye trafikkopplæringsforskriften sier at man må melde inn all obligatorisk opplæring elektronisk til regionvegkontoret. Denne innmeldingen må nå skje senest 3 virkedager før praktisk førerprøve. Da begynner problemet for kjøreskoler som har elever som har lang reiseavstand. For alle disse får da et opphold på 3-4 dager ekstra før de kan få kjøre opp. Hvis man er ferdig med opplæringen på fredag må de altså vente til torsdag uken etter før de kan avlegge førerprøve. Dette er jo ikke noe problem i områder der elevene kanskje har 1 - 2 timer kjøring til førerprøvested. Men for elever som må reise 50 - 100 mil ekstra, også i mange tilfeller med fly bare på grunn av disse 3 dagene, så blir dette svært spesielt. Noen kjøreskoler har faste prøver og har gitt god service til tilreisende elever fra alle landsdeler.
Kravet om innmelding 3 dager før førerprøve ble iverksatt 1. januar 2010 med overgangsregler frem til i sommer. Disse kjøreskolene merker nå at mange av elever kvier seg for å gjennomføre dette.
Kjøreskolene skjønner liksom ikke logikken, og det gjør ikke jeg heller.
Jeg forstår ikke at det kan være nødvendig med disse 3 dagene. Vi melder jo inn elektronisk, slik at det blir registrert umiddelbart hos Statens Vegvesen. Det er nå bare å taste inn person nr. på eleven, så kommer det opp på skjermen om all obligatorisk opplæring er gjennomført og innmeldt.
Ett eksempel: Skal du utvide ditt klasse B førerkort til Klasse BE (m/henger), er det ett minimum timetall på 2 timer (veiledningstimer). Da kommer det altså elever tilreisende fra f.eks. Brønnøysund til Steinkjer, en strekning på ca 25 mil pr vei. Eleven kjører sine 2 obligatoriske timer. Vi melder dette inn til veikontoret. Da må altså eleven vente i 3 virkedager før han kan avlegge førerprøve. Altså 3 dager venting i Steinkjer eller 50 mil kjøring. Kjøreskolene vil gjerne fortsette med den praksis man hadde tidligere, hvor man meldte inn obligatorisk opplæring dagen før. Dette er faglig leder ved hver enkelt trafikkskole sitt ansvar.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er et krav at all obligatorisk opplæring skal være gjennomført og dokumentert overfor Statens vegvesen før praktisk prøve kan gjennomføres. Tidligere ble opplæringen dokumentert ved opplæringskort, i dag skjer dette gjennom elektronisk innmelding via Statens vegvesens trafikkskoleregister.

Reglene om innmelding av obligatorisk føreropplæring er først og fremst satt av hensyn til eleven. Gjennom innmelding dokumenterer trafikkskolen at førerkortkandidaten har gjennomført den obligatoriske opplæringen som kreves. Statens vegvesen som forvaltningsmyndighet får dermed oversikt over den opplæringen kandidaten har gjennomført og kan bruke dette i sitt tilsynsarbeid for å kontrollere om eleven faktisk har fått den opplæring vedkommende har krav på og med en kvalitet som tilfredsstiller kravene i regelverket.

Erfaring har dessverre vist at mange trafikkskoler unnlater å melde inn opplæring i tide eller så sent at det blir vanskelig for Statens vegvesen å kontrollere at opplæringen er gjennomført før førerprøven. Dette har i mange tilfelle ført til at avtalt prøve ikke kan gjennomføres, en betydelig ulempe for eleven fordi vedkommende da må komme tilbake senere.

Av den grunn ble regelverket for innmelding endret fra 1. januar 2010 slik at det ble krav om at obligatorisk opplæring skal være meldt inn senest tre virkedager før praktisk førerprøve. Dette minimerer risikoen for at kandidaten møter opp til fører- prøven uten at den nødvendige opplæringen er meldt inn. Videre gjør det trafikk- stasjonene i stand til å sjekke ut at vilkårene for å avlegge førerprøve er oppfylt i god tid før prøven. Det kan være gunstig for kandidaten å få en viss tid til modning ved at det går noen dager fra obligatorisk opplæring er gjennomført og frem til førerprøven.

Ordningen med krav om innmelding av obligatorisk opplæring senest tre virkedager før praktisk prøve, er etter mitt syn en god ordning. Det sikrer at Statens vegvesen har tilstrekkelig tid til å sjekke ut at vilkårene for å avlegge førerprøve faktisk er oppfylt, noe som igjen bidrar til færrest mulig ulemper for førerkortkandidatene. Der dette unntaksvis skulle slår svært uheldig ut for eleven, er det eventuelt mulig å søke om dispensasjon fra kravet om at opplæringen skal være innmeldt senest tre virkedager før. Jeg kan på denne bakgrunn ikke se behov for noen endring av regelverket på generell basis.