Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:649 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Svart på: 18.01.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for prosjektet ønskebok.no, og på hvilken måte vil statsråden sikre at arbeidet som er lagt ned i forbindelse med ønskebok.no kan videreutvikles og benyttes selv etter at nettstedet eventuelt er lagt ned?

Grunngiving

Prosjektet ønskebok.no ble etablert i 2005 i regi av ABM-utvikling etter modell fra en tilsvarende tjeneste i England. Siden 2009 har Aust-Agder bibliotek og kulturformidling hatt ansvaret for tjenesten.
Etter det undertegnede kjenner til har nå Nasjonalbiblioteket – som har overtatt en rekke oppgaver fra AMB-utvikling – varslet at tjenesten skal legges ned. Begrunnelsen skal blant annet være at nettstedet blir brukt for lite i forhold til driftutgiftene. Samtidig varsles det om gode erfaringer ift. bruken av nettstedet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ønskebok.no ble etablert i 2005 som et prøveprosjekt i et samarbeid mellom Norsk Kulturråd og ABM-utvikling. Fra 1. juni 2009 ble prosjektet drevet av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling med kontrakt fra ABM-utvikling.

Prosjektperioden er nå avsluttet. Nasjonalbiblioteket – som har fått overført ansvaret på bibliotekområdet som tidligere var lagt til ABM-utvikling – vil derfor få prosjektet evaluert.

Som prøveprosjekt hadde Ønskebok.no en statlig støtte på 1,2 mill. kroner årlig. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling som har drevet prosjektet, søkte for 2011 om 2,5 mill. kroner til prosjektet. Nettstedet inneholder pr dato 2 740 bøker. Da tjenesten ble lansert var det stor interesse med 13 800 besøk og 96 674 sidehenvisninger pr. måned i den første tiden. Tallene er nå gått ned og har stabilisert seg på ca. 2 600 besøk og 12 000 sidehenvisninger pr. måned. Nasjonalbiblioteket vil sørge for at nettstedet fremdeles er tilgjengelig for brukerne mens tjenesten er under evaluering. Evalueringen planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2011.

Gjennom oppdraget gitt i bibliotek- og digitaliseringsmeldingene i 2009 om å være nasjonalt ansvarlig for utvikling av digitale bibliotektjenester, etablerer Nasjonalbiblioteket nå en digital infrastruktur for tjenesteutvikling i norske bibliotek. I den forbindelse har Nasjonalbiblioteket sett på eksisterende digitale formidlingsprosjekt, og vil vurdere hvordan disse kan passe inn i en mer helhetlig satsing. Erfaringene fra Ønskebok.no vil bli tatt med i denne vurderingen.