Skriftleg spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:674 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Svart på: 07.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hva er statsrådens næringsfaglige begrunnelser for ønsket om å fjerne formuesskatten på produksjonsmidler?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Både regjeringen generelt og jeg, som nærings- og handelsminister, er opptatt av næringslivets rammebetingelser. Skatte- og avgiftssystemet er en viktig del av disse rammebetingelsene. Som nærings- og handelsminister vil jeg fortsette å reise debatt om rammebetingelser som sikrer nyskaping, arbeid til alle, god finansiering av velferdsstaten og en rettferdig fordeling.

Spørsmål fra Stortinget om regjeringens politikk må rettes til den statsråd som er ansvarlig for det fagområdet som tas opp.