Skriftleg spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1085 (2010-2011)
Innlevert: 17.03.2011
Sendt: 18.03.2011
Svart på: 25.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Jeg har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om statsråden vil bidra til at Bodø vderegående skole og de andre skolene som utdanner flymekanikere i Norge kan få stilt til disposisjon F-5 A jagerfly i undervisningsøyemed. Disse flyene har i mer enn 10 år stått på lager i håp om å kunne bli solgt. 10.11.2010 svarte statsråden meg at det innen utgangen av februar i år vil være avklart om flyene ble solgt.
Vil statsråden sørge for at skolene nå får tilbud om F5 fly, slik statsråden åpnet for i sitt forrige svar til meg?

Grunngiving

De fire videregående skolene i Norge som utdanner flymekanikere sliter med gammelt og utrangert flymateriell. Samtidig har Forsvaret beholdt flåten av F5 jagerfly som i mer enn 10 år har vært lagret i håp om salg. flere ganger er det henvist til meg at det har dukket opp interessenter for kjøp av flyene, noe som ikke har skjedd. Noe Aftenposten i januar hadde en reportasje om. Statsråd Faremo viste i sitt svar til meg i november 2010 at dersom en eventuell kontrakt om salg av flyene ikke var inngått innen utgangen av februar i år, vil Forsvaret vurdere alternative avhendingsmåter for flyene. Slik at skoler da kunne få tilbud om overtakelse av enkeltfly.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I tidligere svar på spørsmål nr. 229 av 10. november 2010 ble det opplyst at et amerikansk firma igjen hadde kommet inn som mulig kjøper, og at Forsvaret arbeidet ut fra en målsetting om å inngå en eventuell kontrakt med dette firmaet innen utgangen av februar 2011. Aktuell kjøper er blitt forsinket med hensyn til å fremlegge nødvendig dokumentasjon i henhold til Forsvarets krav. Forsvaret er i dialog med firmaet med tanke på en rask avklaring, og har understreket at avhendingsprosessen er i en avsluttende fase.

Avhending av materiell reguleres av Normalinstruks for utrangering av kassasjon av materiell og bygninger som tilhører staten. Dette regelverket pålegger Forsvaret å selge materiell til en best mulig pris. Erfaringer viser at det kan være utfordrende å fastslå med sikkerhet hvor lang tid slike prosesser vil ta.

Med utgangspunkt i at pågående salgsprosess vil kunne vise seg ikke å resultere i salg, har Forsvaret allerede vurdert andre former for avhending. Som tidligere anført vil en alternativ avhending kunne være overføring av enkeltfly til skoler i Norge. Dialog mellom Forsvaret og skolemiljøet er allerede opprettet.