Skriftleg spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Svart på: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Har Nav planer om å endre formatet på honnørkortene?

Grunngiving

Personer som innvilges uførepensjon får også tilsendt et såkalt honnørkort. Kortet er en forholdsvis stor papirlapp som er påskrevet for hånd. Dette er både upraktisk og gjør det svært lett å kopiere eller forfalske disse honnørkortene.
Et mer praktisk og sikkert format kunne for eksempel vært kredittkortstørrelse. Andre kort som utstedes av Nav har dette formatet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter avtale med arbeidsministeren vil jeg besvare spørsmålet ditt.

Det er under vurdering å endre dagens tilleggslegitimasjon for honnørrabatt, slik at det blir en fullverdig legitimasjon med bilde. Det er da meningen at det skal få kredittkortstørrelse. Det gjenstår en del praktiske og kostnadsmessige forhold som må avklares før et ev. nytt fullverdig kort kan innføres. Jeg kan derfor ikke antyde et ev. tidspunkt for endring nå.