Skriftleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:734 (2011-2012)
Innlevert: 27.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Svart på: 03.02.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Situasjonen i Syria er svært alvorlig. Det pågår et væpnet opprør og det meldes om voldsom maktbruk og grove overgrep fra syriske myndigheter mot egen sivilbefolkning. På det internasjonale nivå hindrer enkelte av Syrias støttespillere, som Russland og Kina, at FN kan engasjere seg ytterligere.
Hvordan bidrar Norge til å påvirke situasjonen i Syria, og hvordan vil regjeringen bidra til å øke internasjonal oppmerksomhet og FNs engasjement overfor landet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg viser til mine svar på spørsmål om utviklingen i Syria i muntlig spørretime sist onsdag (1. februar 2012). Jeg deler fullt ut representanten Solbergs bekymring over utviklingen i landet. Flere tusen mennesker er drept siden opprøret startet for omlag ti måneder siden. Situasjonen er alvorlig og minner i stadig større grad om borgerkrig.

Norge har hele veien uttalt seg tydelig om utviklingen i landet og fordømt myndighetenes brutale og uakseptable maktbruk mot sivilbefolkningen. Norge har tatt opp situasjonen i Syria i FNs menneskerettighetsråd, i FNs generalforsamling og med ulike deler av den syriske opposisjonen. Embetsmenn fra utenriksdepartementet har også fordømt overgrepene mot sivilbefolkningen i samtaler med syriske myndigheter. Den arabiske liga, som en regional aktør, har vært og er nærmest til å søke å forstå den komplekse situasjonen i Syria, og således best forutsetninger for å analysere og håndtere den. Norge støtter Den arabiske ligas fredsplan.

Arbeidet med en resolusjon om Syria pågår fortsatt i FNs sikkerhetsråd. Russland og Kina har uttrykt skepsis til det resolusjonsutkastet som foreligger. Det har de siste dagene vært noe bevegelse i forhandlingene og det er å håpe at rådet kan samles om en resolusjon som støtter Den arabiske ligas fredsplan. Norge har på politisk nivå også drøftet utviklingen i Syria med russiske myndigheter.

Forøvrig viser jeg til mine svarinnlegg i Stortinget sist onsdag.