Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1000 (2011-2012)
Innlevert: 07.03.2012
Sendt: 08.03.2012
Svart på: 15.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Handelsavtalen med Colombia ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Genève i november 2008. Stortinget har fortsatt ikke fått forelagt seg noen proposisjon for ratifikasjon av avtalen.
Hva er status for departementets behandling, hva gjøres for å skape fremdrift i saken, og når vil Stortinget få seg forelagt avtalen for ratifikasjon?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Frihandelsavtalen med Colombia oppfattes av enkelte, på grunn av menneskerettighetssituasjonen i Colombia, som kontroversiell. På denne bakgrunn har jeg vektlagt en grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget. Norge vil derfor innlede bilaterale konsultasjoner med Colombia om arbeidstaker- og menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er ansvarlig for disse konsultasjonene. Tidspunktet for når en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen med Colombia skal legges frem for Stortinget, vil avhenge av utviklingen i de bilaterale konsultasjonene.